data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAAVSURBVBhXY/gPBG9lVP4zMYABAwMAVsEGKxDeq54AAAAASUVORK5CYII=
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAAXSURBVBhXYzx8+PD/PXv2MDAxgAEDAwBNKAWAn5n70QAAAABJRU5ErkJggg==
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAAXSURBVBhXY2RgYPg/8+YrBiYgAwgYGAAqJwNfJvqFdQAAAABJRU5ErkJggg==
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABhJREFUGFdj/F+v/p8BCBjfP9kAZDAwAABAFgYpwJV7NAAAAABJRU5ErkJggg==
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdjLJi077+muw4DEwMYMDAAADEnA181TAD8AAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAAXSURBVBhXYzh8+PB/e48z/5kYwICBAQBL8wWd2ktYEQAAAABJRU5ErkJggg==
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdjOLH/+f//J/n+MzGAAQMDAFXGBkVhLwWNAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAAVSURBVBhXY/wPBAyn+BmYGMCAgQEASBUE2fenN7UAAAAASUVORK5CYII=
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAAXSURBVBhXY6ivr//PwMDwnwlIAAEDAwAv3AN+FohZ+QAAAABJRU5ErkJggg==
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdjXOy55D8DELDcMbsNpBgYADS1BIKVMmCYAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdj+L/u5P+ZN1/9Z2IAAwYGAFuhBtOltlspAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdj+H+S7/9bGZX/TAxgwMAAAEVCBQRghyNuAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAIAAACQd1PeAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAAEnQAABJ0Ad5mH3gAAAAMSURBVBhXY/j//z8ABf4C/qc1gYQAAAAASUVORK5CYII=
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABhJREFUGFdjfP9kw38GIGC5cl8YSDEwAABD1AVOr5z/UgAAAABJRU5ErkJggg==
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdj/L/u5H9l5mYGJgYwYGAAAD1KBCL02h5YAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABZJREFUGFdj/H+S7z8DEDCBCAYGBgYALHkC2U4bJs8AAAAASUVORK5CYII=
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAAWSURBVBhXY/xfr/6/gSGCgYkBDBgYADOYA4BHU6NJAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABhJREFUGFdjfP9kw38GIGBkWPQCyGBgAABFZwYOMgiFmAAAAABJRU5ErkJggg==
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdj7GAQ/c8ABCy6zziAFAMDACBfAr2nOdbSAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABZJREFUGFdj/A8EDEDAOPPmKyCDgQEAUx0HWvGTb8gAAAAASUVORK5CYII=
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdjeP9kw397jzP/mRjAgIEBAE/SBdcASYZgAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAAWSURBVBhXY3wro/KfAQiYQAQDAwMDACHBAjA3D2+TAAAAAElFTkSuQmCC
  <html lang="en">
  <head>
  <title>0 @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/9"><< </a>
   &nbsp; 0 &nbsp;
   <a href="/i/10"> >></a>
   </h1> 
  <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"><b> /i </b></a>
   <a href="/i/10">&nbsp; 10 &nbsp;</a>
   <a href="/i/11">&nbsp; 11 &nbsp;</a>
   <a href="/i/12">&nbsp; 12 &nbsp;</a>
   <a href="/i/cn">&nbsp; &#20013; &nbsp;</a>
   <a href="/]" class="right"><b> /] </b></a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p>
    /01<i>dd</i> (JAN) goto <a href="/i/1">/1</a><br><br>
    /02<i>dd</i> (FEB) goto <a href="/i/2">/2</a><br><br>
    /03<i>dd</i> (MAR) goto <a href="/i/3">/3</a><br><br> 
    /04<i>dd</i> (APR) goto <a href="/i/4">/4</a><br><br>
    /05<i>dd</i> (MAY) goto <a href="/i/5">/5</a><br><br>
    /06<i>dd</i> (JUNE) goto <a href="/i/6">/6</a><br><br>
    /07<i>dd</i> (JULY) goto <a href="/i/7">/7</a><br><br>
    /08<i>dd</i> (AUG) goto <a href="/i/8">/8</a><br><br>
    /09<i>dd</i> (SEPT) goto <a href="/i/9">/9</a><br><br>  
    
    <a href="/0.htm">/0.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=772431">DEX</a><br><br>
    <a href="/0900">/0900</a> Hi Deniz <br><br>
    <a href="/%20alex">/%20alex</a> " alex" is NOT "alex"<br><br>
    <a href="/@talk">/@talk</a> redirect to bitcointalk.org<br><br>
    <a href="/]">/]</a> redirect to okchai Qblog<br><br>
    
  
  
    
    </p>
    
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
  	<a href="/index/blog.html?blogname=001city"> 001city</a> last update at 2016 Qblog<br><br>
    </p>
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  <iframe width="100%" height="150" frameborder="0" src="/oi1600" border="0"></iframe>
  <font size="1">iframe height 150px for QNS <a href="/oi1600">/oi1600</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it,
  buy the <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104039458864889857">
  NFT i/1600.pngB</a>.<br><br></font>
   </div>
   <div class="main">
   <h4>Page of 0</h4>
   <p>
   0 zero 
   </p>
    
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
   <p>
   <font size="6">
   <a href="/i/cn">&#20013;</a>
   <a href="/i/a">A</a>
   <a href="/i/b">B</a>
   <a href="/i/c">C</a>
   <a href="/i/d">D</a>
   <a href="/i/e">E</a>
   <a href="/i/f">F</a>
   <a href="/i/g">G</a>
   <a href="/i/h">H</a>
   <a href="/i/i">I</a>
   <a href="/i/j">J</a>
   <a href="/i/k">K</a>
   <a href="/i/l">L</a>
   <a href="/i/m">M</a>
   <a href="/i/n">N</a>
   <a href="/i/o">O</a>
   <a href="/i/p">P</a>
   <a href="/i/q">Q</a>
   <a href="/i/r">R</a>
   <a href="/i/s">S</a>
   <a href="/i/t">T</a>
   <a href="/i/u">U</a>
   <a href="/i/v">V</a>
   <a href="/i/w">W</a>
   <a href="/i/x">X</a>
   <a href="/i/y">Y</a>
   <a href="/i/z">Z</a>
   <a href="/i/1">1</a>
   <a href="/i/2">2</a>
   <a href="/i/3">3</a>
   <a href="/i/4">4</a>
   <a href="/i/5">5</a>
   <a href="/i/6">6</a>
   <a href="/i/7">7</a>
   <a href="/i/8">8</a>
   <a href="/i/9">9</a>
   &nbsp;0
  &nbsp;&nbsp;
   <a href="/index/showpost.html?msg=4z64ShrryU9m97cXzayE5uZxhqFP1hqTCnrbGAv8MCuSpCuACaQX6iTLcZ89eVZ7Ezi2qLqKZF9ueVWxN2kTXb2N">@</a>
  &nbsp; <a href="/twindao">&#174;</a>
   </p> 
  
   </div>
  
  </body>
  </html>
  <html lang="en">
  <head>
  <title>1 @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/z"><< </a>
  &nbsp; 1 &nbsp;
   <a href="/i/2"> >></a>
   </h1>
   <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"><b> /i </b></a>
   <a href="/artists">/artists [PNGs as puzzle]</a>
   <a href="/]" class="right"><b> /] </b></a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p>
    /10<i>dd</i> (OCT) goto <a href="/i/10">/10</a><br><br>
    /11<i>dd</i> (NOV) goto <a href="/i/11">/11</a><br><br>
    /12<i>dd</i> (DEC) goto <a href="/i/12">/12</a><br><br>
    <a href="/1.htm">/1.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=772431">DEX</a><br><br>
    </p>
    <br>
    <h4>01<i>dd</i> (January)</h4>
    <p>
    0101 New year day.<br><br>
    <a href="/0104">/0104</a> Bitcoin Day
    </p>
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
    <a href="/index/blog.html?blogname=198964"> 198964</a> Empty Qblog<br><br>
  
    </p>
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  <iframe width="100%" height="150" frameborder="0" src="/oi3" border="0"></iframe>
  <font size="1">iframe height 150px for QNS <a href="/oi3">/oi3</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it,
  buy the <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104068046167212033">
  NFT i/3.png</a>.<br><br></font>
   </div>
   <div class="main">
   <h4>Page of 1 & 01</h4>
   <p>
   168 Robinson Rd, Singapore is Capital Tower.
   
   </p>
    
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
   <p>
   <font size="6">
   <a href="/i/cn">&#20013;</a>
   <a href="/i/a">A</a>
   <a href="/i/b">B</a>
   <a href="/i/c">C</a>
   <a href="/i/d">D</a>
   <a href="/i/e">E</a>
   <a href="/i/f">F</a>
   <a href="/i/g">G</a>
   <a href="/i/h">H</a>
   <a href="/i/i">I</a>
   <a href="/i/j">J</a>
   <a href="/i/k">K</a>
   <a href="/i/l">L</a>
   <a href="/i/m">M</a>
   <a href="/i/n">N</a>
   <a href="/i/o">O</a>
   <a href="/i/p">P</a>
   <a href="/i/q">Q</a>
   <a href="/i/r">R</a>
   <a href="/i/s">S</a>
   <a href="/i/t">T</a>
   <a href="/i/u">U</a>
   <a href="/i/v">V</a>
   <a href="/i/w">W</a>
   <a href="/i/x">X</a>
   <a href="/i/y">Y</a>
   <a href="/i/z">Z</a>
   &nbsp;1&nbsp;
   <a href="/i/2">2</a>
   <a href="/i/3">3</a>
   <a href="/i/4">4</a>
   <a href="/i/5">5</a>
   <a href="/i/6">6</a>
   <a href="/i/7">7</a>
   <a href="/i/8">8</a>
   <a href="/i/9">9</a>
   <a href="/i/0">0</a>
  &nbsp;&nbsp;
   <a href="/index/showpost.html?msg=4z64ShrryU9m97cXzayE5uZxhqFP1hqTCnrbGAv8MCuSpCuACaQX6iTLcZ89eVZ7Ezi2qLqKZF9ueVWxN2kTXb2N">@</a>
  &nbsp; <a href="/twindao">&#174;</a>
   </p> 
  
   </div>
  
  </body>
  </html>
  <html lang="en">
  <head>
  <title>2 @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/1"><< </a>
  &nbsp; 2 &nbsp;
   <a href="/i/3"> >></a>
   </h1> 
  <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"><b> /i </b></a>
   <a href="/artists">/artists [PNGs as puzzle]</a>
   <a href="/]" class="right"><b> /] </b></a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p> 
    <a href="/2.htm">/2.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=772431">DEX</a><br>
    </p>
  
    <h4>02<i>dd</i> (February)</h4>
    <p>
    <a href="/0205">/0205</a> very My Day<br><br>
    </p>
  
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
   <a href="/index/blog.html?blogname=2ndtest"> 2ndtest</a> very old Qblog<br><br>
    </p>
    
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  <iframe width="100%" height="150" frameborder="0" src="/oi6" border="0"></iframe>
  <font size="1">iframe height 150px for QNS <a href="/oi6">/oi6</a>,
   an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it,
  buy the NFT <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104064747632328705">
  Qora-i/6.png</a>.<br><br></font>
   </div>
   <div class="main">
   <h4>Page of 2 & 02</h4>
   <p>
   2, Twin.
   </p>
    
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
   <p>
   <font size="6">
   <a href="/i/cn">&#20013;</a>
   <a href="/i/a">A</a>
   <a href="/i/b">B</a>
   <a href="/i/c">C</a>
   <a href="/i/d">D</a>
   <a href="/i/e">E</a>
   <a href="/i/f">F</a>
   <a href="/i/g">G</a>
   <a href="/i/h">H</a>
   <a href="/i/i">I</a>
   <a href="/i/j">J</a>
   <a href="/i/k">K</a>
   <a href="/i/l">L</a>
   <a href="/i/m">M</a>
   <a href="/i/n">N</a>
   <a href="/i/o">O</a>
   <a href="/i/p">P</a>
   <a href="/i/q">Q</a>
   <a href="/i/r">R</a>
   <a href="/i/s">S</a>
   <a href="/i/t">T</a>
   <a href="/i/u">U</a>
   <a href="/i/v">V</a>
   <a href="/i/w">W</a>
   <a href="/i/x">X</a>
   <a href="/i/y">Y</a>
   <a href="/i/z">Z</a>
   <a href="/i/1">1</a>
   &nbsp;2&nbsp;
   <a href="/i/3">3</a>
   <a href="/i/4">4</a>
   <a href="/i/5">5</a>
   <a href="/i/6">6</a>
   <a href="/i/7">7</a>
   <a href="/i/8">8</a>
   <a href="/i/9">9</a>
   <a href="/i/0">0</a>
  &nbsp;&nbsp;
   <a href="/index/showpost.html?msg=4z64ShrryU9m97cXzayE5uZxhqFP1hqTCnrbGAv8MCuSpCuACaQX6iTLcZ89eVZ7Ezi2qLqKZF9ueVWxN2kTXb2N">@</a>
  &nbsp; <a href="/twindao">&#174;</a>
   </p> 
  
   </div>
  
  </body>
  </html>
  <html lang="en">
  <head>
  <title>3 @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/2"><< </a>
   &nbsp; 3 &nbsp;
   <a href="/i/4"> >></a>
   </h1> 
  <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"><b> /i </b></a>
  <a href="/artists">/artists [PNGs as puzzle]</a>
   <a href="/]" class="right"><b> /] </b></a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
  <iframe width="100%" height="150" frameborder="0" src="/oi5" border="0"></iframe>
  <font size="1">iframe height 150px for QNS <a href="/oi5">/oi5</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it,
  buy the <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104065847143956481">
  NFT i/5.png</a>.<br><br></font>
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p> 
    <a href="/3.htm">/3.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=772431">DEX</a><br>
  
    </p>
   
    <h4>03<i>dd</i> (May)</h4>
    <p>
    <a href="/0308">/0308</a>  
    </p>
  
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
  	...
    </p>
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  
   </div>
   <div class="main">
   <h4>Page of 3 & 03</h4>
   <p>
   3 years 8 months.
   </p>
    
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
   <p>
   <font size="6">
   <a href="/i/cn">&#20013;</a>
   <a href="/i/a">A</a>
   <a href="/i/b">B</a>
   <a href="/i/c">C</a>
   <a href="/i/d">D</a>
   <a href="/i/e">E</a>
   <a href="/i/f">F</a>
   <a href="/i/g">G</a>
   <a href="/i/h">H</a>
   <a href="/i/i">I</a>
   <a href="/i/j">J</a>
   <a href="/i/k">K</a>
   <a href="/i/l">L</a>
   <a href="/i/m">M</a>
   <a href="/i/n">N</a>
   <a href="/i/o">O</a>
   <a href="/i/p">P</a>
   <a href="/i/q">Q</a>
   <a href="/i/r">R</a>
   <a href="/i/s">S</a>
   <a href="/i/t">T</a>
   <a href="/i/u">U</a>
   <a href="/i/v">V</a>
   <a href="/i/w">W</a>
   <a href="/i/x">X</a>
   <a href="/i/y">Y</a>
   <a href="/i/z">Z</a>
   <a href="/i/1">1</a>
   <a href="/i/2">2</a>
   &nbsp;3&nbsp;
   <a href="/i/4">4</a>
   <a href="/i/5">5</a>
   <a href="/i/6">6</a>
   <a href="/i/7">7</a>
   <a href="/i/8">8</a>
   <a href="/i/9">9</a>
   <a href="/i/0">0</a>
  &nbsp;&nbsp;
   <a href="/index/showpost.html?msg=4z64ShrryU9m97cXzayE5uZxhqFP1hqTCnrbGAv8MCuSpCuACaQX6iTLcZ89eVZ7Ezi2qLqKZF9ueVWxN2kTXb2N">@</a>
  &nbsp; <a href="/twindao">&#174;</a>
   </p> 
  
   </div>
  
  </body>
  </html>
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdjZGBg+A/EDIxKG32ADAYGABrJAyDvhZKLAAAAAElFTkSuQmCC
  <html lang="en">
  <head>
  <title>4 @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/3"><< </a>
   &nbsp; 4 &nbsp;
   <a href="/i/5"> >></a>
   </h1> 
  <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"><b> /i </b></a>
   <a href="/artists">/artists [PNGs as puzzle]</a>
   <a href="/]" class="right"><b> /] </b></a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
  <iframe width="100%" height="60" frameborder="0" src="/oi10" border="0"></iframe>
  <font size="1">iframe height 60px for QNS <a href="/oi10">/oi10</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it,
  buy the <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104059250074189825">
  NFT i/10.png</a>.<br><br></font>
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p> 
    <a href="/4.htm">/4.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=772431">DEX</a><br><br>
    </p>
    
    <h4>04<i>dd</i> (April)</h4>
    <p>
    <a href="/0401">/0401</a> April Fools day<br><br> 
    </p>
  
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
  	...
    </p>
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  
   </div>
   <div class="main">
   <h4>Page of 4 & 04</h4>
   <p>
   <a href="https://online.singaporepools.com/en/lottery">4D Toto Sweep</a> Singapore Pools<br><br> 
   <a href="https://www.sportstoto.com.my">4D Toto</a> |
   <a href="https://magnum4d.my">4D Magnum</a> |
   <a href="https://www.damacai.com.my">4D Da MA Cai</a> | 
    Malaysia 4D and Toto<br><br>
   </p>
    
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
   <p>
   <font size="6">
   <a href="/i/cn">&#20013;</a>
   <a href="/i/a">A</a>
   <a href="/i/b">B</a>
   <a href="/i/c">C</a>
   <a href="/i/d">D</a>
   <a href="/i/e">E</a>
   <a href="/i/f">F</a>
   <a href="/i/g">G</a>
   <a href="/i/h">H</a>
   <a href="/i/i">I</a>
   <a href="/i/j">J</a>
   <a href="/i/k">K</a>
   <a href="/i/l">L</a>
   <a href="/i/m">M</a>
   <a href="/i/n">N</a>
   <a href="/i/o">O</a>
   <a href="/i/p">P</a>
   <a href="/i/q">Q</a>
   <a href="/i/r">R</a>
   <a href="/i/s">S</a>
   <a href="/i/t">T</a>
   <a href="/i/u">U</a>
   <a href="/i/v">V</a>
   <a href="/i/w">W</a>
   <a href="/i/x">X</a>
   <a href="/i/y">Y</a>
   <a href="/i/z">Z</a>
   <a href="/i/1">1</a>
   <a href="/i/2">2</a>
   <a href="/i/3">3</a>
   &nbsp;4&nbsp;
   <a href="/i/5">5</a>
   <a href="/i/6">6</a>
   <a href="/i/7">7</a>
   <a href="/i/8">8</a>
   <a href="/i/9">9</a>
   <a href="/i/0">0</a>
  &nbsp;&nbsp;
   <a href="/index/showpost.html?msg=4z64ShrryU9m97cXzayE5uZxhqFP1hqTCnrbGAv8MCuSpCuACaQX6iTLcZ89eVZ7Ezi2qLqKZF9ueVWxN2kTXb2N">@</a>
  &nbsp; <a href="/twindao">&#174;</a>
   </p> 
  
   </div>
  
  </body>
  </html>
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAAXSURBVBhXY9xZFf4/0/wrAxMDGDAwAAA5mgQil8jnSAAAAABJRU5ErkJggg==
  <html lang="en">
  <head>
  <title>5 @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/4"><< </a>
   &nbsp; 5 &nbsp;
   <a href="/i/6"> >></a>
   </h1> 
  <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"><b> /i </b></a>
  <a href="/artists">/artists [PNGs as puzzle]</a>
   <a href="/i/0" class="right"><b> /] </b></a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
  <iframe width="100%" height="60" frameborder="0" src="/oi1700" border="0"></iframe>
  <font size="1">iframe height 60px for QNS <a href="/oi1700">/oi1700</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it,
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104037259841634305">
  NFT i/1700.png</a>.<br><br></font>
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p> 
    <a href="/5.htm">/5.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=772431">DEX</a><br><br>
    <a href="/583.htm">/583.htm</a><br><br> 
    <a href="/584.htm">/584.htm</a><br><br>
    <a href="/585.htm">/585.htm</a><br><br>
    
    </p>
    
    <h4>05<i>dd</i> (Mei)</h4>
    <p>
    <a href="/0501">/0501</a> Labor day<br><br>
    <a href="/0516">/0516</a> Qora day<br><br>
    <a href="/0522">/0522</a> Pizza day<br><br> 
    </p>
  
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
  	...
    </p>
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  
   </div>
   <div class="main">
   <h4>Page of 5 & 05</h4>
   <p>
   5 
   </p>
    
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
   <p>
   <font size="6">
   <a href="/i/cn">&#20013;</a>
   <a href="/i/a">A</a>
   <a href="/i/b">B</a>
   <a href="/i/c">C</a>
   <a href="/i/d">D</a>
   <a href="/i/e">E</a>
   <a href="/i/f">F</a>
   <a href="/i/g">G</a>
   <a href="/i/h">H</a>
   <a href="/i/i">I</a>
   <a href="/i/j">J</a>
   <a href="/i/k">K</a>
   <a href="/i/l">L</a>
   <a href="/i/m">M</a>
   <a href="/i/n">N</a>
   <a href="/i/o">O</a>
   <a href="/i/p">P</a>
   <a href="/i/q">Q</a>
   <a href="/i/r">R</a>
   <a href="/i/s">S</a>
   <a href="/i/t">T</a>
   <a href="/i/u">U</a>
   <a href="/i/v">V</a>
   <a href="/i/w">W</a>
   <a href="/i/x">X</a>
   <a href="/i/y">Y</a>
   <a href="/i/z">Z</a>
   <a href="/i/1">1</a>
   <a href="/i/2">2</a>
   <a href="/i/3">3</a>
   <a href="/i/4">4</a>
   &nbsp;5&nbsp;
   <a href="/i/6">6</a>
   <a href="/i/7">7</a>
   <a href="/i/8">8</a>
   <a href="/i/9">9</a>
   <a href="/i/0">0</a>
  &nbsp;&nbsp;
   <a href="/index/showpost.html?msg=4z64ShrryU9m97cXzayE5uZxhqFP1hqTCnrbGAv8MCuSpCuACaQX6iTLcZ89eVZ7Ezi2qLqKZF9ueVWxN2kTXb2N">@</a>
  &nbsp; <a href="/twindao">&#174;</a>
   </p> 
  
   </div>
  
  </body>
  </html>
  <html lang="en">
  <head>
  <title>6 @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/5"><< </a>
   &nbsp; 6 &nbsp;
   <a href="/i/7"> >></a>
   </h1> 
  <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"><b> /i </b></a>
  <a href="/artists">/artists [PNGs as puzzle]</a>
   <a href="/]" class="right"><b> /] </b></a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
  <iframe width="100%" height="60" frameborder="0" src="/oi500" border="0"></iframe>
  <font size="1">iframe height 60px for QNS <a href="/oi500">/oi500</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it,
  buy the <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104044956423028737">
  NFT i/500.png</a>.<br><br></font>
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p> 
    <a href="/6p">/6p </a>okchai's web3page<br><br> 
    <a href="/6.htm">/6.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=772431">DEX</a><br><br>
    <a href="/689.htm">/689.htm</a><br><br> 
    
    </p>
    
    <h4>06<i>dd</i> (June)</h4>
    <p>
    <a href="/0604">/0604</a> 64<br><br> 
    </p>
  
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
  	...
    </p>
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  
   </div>
   <div class="main">
   <h4>Page of 6 & 06</h4>
   <p>
   6 
   </p>
    
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
   <p>
   <font size="6">
   <a href="/i/cn">&#20013;</a>
   <a href="/i/a">A</a>
   <a href="/i/b">B</a>
   <a href="/i/c">C</a>
   <a href="/i/d">D</a>
   <a href="/i/e">E</a>
   <a href="/i/f">F</a>
   <a href="/i/g">G</a>
   <a href="/i/h">H</a>
   <a href="/i/i">I</a>
   <a href="/i/j">J</a>
   <a href="/i/k">K</a>
   <a href="/i/l">L</a>
   <a href="/i/m">M</a>
   <a href="/i/n">N</a>
   <a href="/i/o">O</a>
   <a href="/i/p">P</a>
   <a href="/i/q">Q</a>
   <a href="/i/r">R</a>
   <a href="/i/s">S</a>
   <a href="/i/t">T</a>
   <a href="/i/u">U</a>
   <a href="/i/v">V</a>
   <a href="/i/w">W</a>
   <a href="/i/x">X</a>
   <a href="/i/y">Y</a>
   <a href="/i/z">Z</a>
   <a href="/i/1">1</a>
   <a href="/i/2">2</a>
   <a href="/i/3">3</a>
   <a href="/i/4">4</a>
   <a href="/i/5">5</a>
    &nbsp;6&nbsp;
   <a href="/i/7">7</a>
   <a href="/i/8">8</a>
   <a href="/i/9">9</a>
   <a href="/i/0">0</a>
  &nbsp;&nbsp;
   <a href="/index/showpost.html?msg=4z64ShrryU9m97cXzayE5uZxhqFP1hqTCnrbGAv8MCuSpCuACaQX6iTLcZ89eVZ7Ezi2qLqKZF9ueVWxN2kTXb2N">@</a>
  &nbsp; <a href="/twindao">&#174;</a>
   </p> 
  
   </div>
  
  </body>
  </html>
  <html lang="en">
  <head>
  <title>7 @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/6"><< </a>
   &nbsp; 7 &nbsp;
   <a href="/i/8"> >></a>
   </h1> 
  <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"><b> /i </b></a>
  <a href="/artists">/artists [PNGs as puzzle]</a>
   <a href="/]" class="right"><b> /] </b></a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
  <iframe width="100%" height="60" frameborder="0" src="/oi1800" border="0"></iframe>
  <font size="1">iframe height 60px for QNS <a href="/oi1800">/oi1800</a>,
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it,
  buy the <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104029563260239873">
  NFT i/1800.png</a>.<br><br></font>
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p> 
    <a href="/7.htm">/7.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=772431">DEX</a><br><br>
    <a href="/777.htm">/777.htm</a><br><br> 
    <a href="/7h">/7h</a> 七點文章<br><br> 
    </p>
    
    <h4>07<i>dd</i> (July)</h4>
    <p>
    <a href="/0701">/0701</a> <br><br> 
    <a href="/0730">/0730</a> Ethereum day<br><br>
    </p>  
  
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
  	...
    </p>
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  
   </div>
   <div class="main">
   <h4>Page of 7 & 07</h4>
   <p>
   7 
   </p>
    
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
   <p>
   <font size="6">
   <a href="/i/cn">&#20013;</a>
   <a href="/i/a">A</a>
   <a href="/i/b">B</a>
   <a href="/i/c">C</a>
   <a href="/i/d">D</a>
   <a href="/i/e">E</a>
   <a href="/i/f">F</a>
   <a href="/i/g">G</a>
   <a href="/i/h">H</a>
   <a href="/i/i">I</a>
   <a href="/i/j">J</a>
   <a href="/i/k">K</a>
   <a href="/i/l">L</a>
   <a href="/i/m">M</a>
   <a href="/i/n">N</a>
   <a href="/i/o">O</a>
   <a href="/i/p">P</a>
   <a href="/i/q">Q</a>
   <a href="/i/r">R</a>
   <a href="/i/s">S</a>
   <a href="/i/t">T</a>
   <a href="/i/u">U</a>
   <a href="/i/v">V</a>
   <a href="/i/w">W</a>
   <a href="/i/x">X</a>
   <a href="/i/y">Y</a>
   <a href="/i/z">Z</a>
   <a href="/i/1">1</a>
   <a href="/i/2">2</a>
   <a href="/i/3">3</a>
   <a href="/i/4">4</a>
   <a href="/i/5">5</a>
   <a href="/i/6">6</a>
    &nbsp;7&nbsp;
   <a href="/i/8">8</a>
   <a href="/i/9">9</a>
   <a href="/i/0">0</a>
  &nbsp;&nbsp;
   <a href="/index/showpost.html?msg=4z64ShrryU9m97cXzayE5uZxhqFP1hqTCnrbGAv8MCuSpCuACaQX6iTLcZ89eVZ7Ezi2qLqKZF9ueVWxN2kTXb2N">@</a>
  &nbsp; <a href="/twindao">&#174;</a>
   </p> 
  
   </div>
  
  </body>
  </html>
  <html lang="en">
  <head>
  <title>8 @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/7"><< </a>
   &nbsp; 8 &nbsp;
   <a href="/i/9"> >></a>
   </h1>
   <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"><b> /i </b></a>
  <a href="/artists">/artists [PNGs as puzzle]</a>
   <a href="/]" class="right"><b> /] </b></a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
  <iframe width="100%" height="60" frameborder="0" src="/oi203" border="0"></iframe>
  <font size="1">iframe height 60px for QNS <a href="/oi203">/oi203</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it,
  buy the <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104033961306750977">
  NFT i/203.png</a>.<br><br></font>
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p> 
    <a href="/8.htm">/8.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=772431">DEX</a><br><br>
  
    
    </p>
    
    <h4>08<i>dd</i> (August)</h4>
    <p>
    <a href="/0806">/0806</a><br><br> 
    <a href="/0809">/0809</a><br><br> 
    <a href="/0831">/0831</a><br><br>  
    </p>
  
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
  	...
    </p>
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  
   </div>
   <div class="main">
   <h4>Page of 8 & 08</h4>
   <p>
   8 
   </p>
    
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
   <p>
   <font size="6">
   <a href="/i/cn">&#20013;</a>
   <a href="/i/a">A</a>
   <a href="/i/b">B</a>
   <a href="/i/c">C</a>
   <a href="/i/d">D</a>
   <a href="/i/e">E</a>
   <a href="/i/f">F</a>
   <a href="/i/g">G</a>
   <a href="/i/h">H</a>
   <a href="/i/i">I</a>
   <a href="/i/j">J</a>
   <a href="/i/k">K</a>
   <a href="/i/l">L</a>
   <a href="/i/m">M</a>
   <a href="/i/n">N</a>
   <a href="/i/o">O</a>
   <a href="/i/p">P</a>
   <a href="/i/q">Q</a>
   <a href="/i/r">R</a>
   <a href="/i/s">S</a>
   <a href="/i/t">T</a>
   <a href="/i/u">U</a>
   <a href="/i/v">V</a>
   <a href="/i/w">W</a>
   <a href="/i/x">X</a>
   <a href="/i/y">Y</a>
   <a href="/i/z">Z</a>
   <a href="/i/1">1</a>
   <a href="/i/2">2</a>
   <a href="/i/3">3</a>
   <a href="/i/4">4</a>
   <a href="/i/5">5</a>
   <a href="/i/6">6</a>
   <a href="/i/7">7</a>
    &nbsp;8&nbsp;
   <a href="/i/9">9</a>
   <a href="/i/0">0</a>
  &nbsp;&nbsp;
   <a href="/index/showpost.html?msg=4z64ShrryU9m97cXzayE5uZxhqFP1hqTCnrbGAv8MCuSpCuACaQX6iTLcZ89eVZ7Ezi2qLqKZF9ueVWxN2kTXb2N">@</a>
  &nbsp; <a href="/twindao">&#174;</a>
   </p> 
  
   </div>
  
  </body>
  </html>
  <html lang="en">
  <head>
  <title>9 @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/8"><< </a>
   &nbsp; 9 &nbsp;
   <a href="/i/0"> >></a>
   </h1>
   <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"><b> /i </b></a>
  <a href="/artists">/artists [PNGs as puzzle]</a>
   <a href="/]" class="right"><b> /] </b></a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
  <iframe width="100%" height="60" frameborder="0" src="/oi600" border="0"></iframe>
  <font size="1">iframe height 60px for <a href="/oi600">/oi600</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it,
  buy the <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104043856911400961">
  NFT i/600.png</a>.<br><br></font>
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p> 
    <a href="/9.htm">/9.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=772431">DEX</a><br><br>
  
    
    </p>
    
    <h4>09<i>dd</i> (September)</h4>
    <p>
    <a href="/0916">/0916</a><br><br> 
  
    </p>
  
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
  	...
    </p>
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  
   </div>
   <div class="main">
   <h4>Page of 9 & 09</h4>
   <p>
   9 
   </p>
    
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
   <p>
   <font size="6">
   <a href="/i/cn">&#20013;</a>
   <a href="/i/a">A</a>
   <a href="/i/b">B</a>
   <a href="/i/c">C</a>
   <a href="/i/d">D</a>
   <a href="/i/e">E</a>
   <a href="/i/f">F</a>
   <a href="/i/g">G</a>
   <a href="/i/h">H</a>
   <a href="/i/i">I</a>
   <a href="/i/j">J</a>
   <a href="/i/k">K</a>
   <a href="/i/l">L</a>
   <a href="/i/m">M</a>
   <a href="/i/n">N</a>
   <a href="/i/o">O</a>
   <a href="/i/p">P</a>
   <a href="/i/q">Q</a>
   <a href="/i/r">R</a>
   <a href="/i/s">S</a>
   <a href="/i/t">T</a>
   <a href="/i/u">U</a>
   <a href="/i/v">V</a>
   <a href="/i/w">W</a>
   <a href="/i/x">X</a>
   <a href="/i/y">Y</a>
   <a href="/i/z">Z</a>
   <a href="/i/1">1</a>
   <a href="/i/2">2</a>
   <a href="/i/3">3</a>
   <a href="/i/4">4</a>
   <a href="/i/5">5</a>
   <a href="/i/6">6</a>
   <a href="/i/7">7</a>
   <a href="/i/8">8</a>
     &nbsp;9&nbsp;
   <a href="/i/0">0</a>
  &nbsp;&nbsp;
   <a href="/index/showpost.html?msg=4z64ShrryU9m97cXzayE5uZxhqFP1hqTCnrbGAv8MCuSpCuACaQX6iTLcZ89eVZ7Ezi2qLqKZF9ueVWxN2kTXb2N">@</a>
  &nbsp; <a href="/twindao">&#174;</a>
   </p> 
  
   </div>
  
  </body>
  </html>
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdjXOy55D8DELDM+a8BpBgYADQCBFjsJkGIAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABhJREFUGFdjnHnz1X8GIGDRf/YXSDEwAABBWQVzWI6EeQAAAABJRU5ErkJggg==
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAAEnQAABJ0Ad5mH3gAAAAXSURBVBhXY/x/ku8/wzZJBiYGMGBgAAA2FAOoSmf9qAAAAABJRU5ErkJggg==
  <html lang="en">
  <head>
  <title>/i/biz-tw</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/b"><< </a>
   /i/biz-tw
   <a href="/i/biz-au"> >></a>
   </h1> 
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i/biz">biz</a>
   <a href="/i/biz-hk">Hong Kong</a>
   <a href="/i/biz-id">Indonesia</a>
   <a href="/i/biz-my">Malaysia</a>
   <a href="/i/biz-sg">Singapore</a>
   <a href="/i/biz-tw" class="active">Taiwan</a>
  
   <a href="/i/biz-au" class="right">Next 5</a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p> 
    <a href="/aitway">/aitway</a> AITWAY SYSTEM LLP, A computer and IT services company based in Singapore, Tanjong Pagar. <br><br>
    <a href="/twindao">/twindao</a> A DAO project focus on decentralized storage for good content. <br><br>
  
    </p>
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
    <a href="/index/blog.html?blogname=aitway"> aitway</a> AITWAY's Qblog<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=okchai"> okchai</a> okchai's Qblog, the management contact of /i.<br><br>
    </p>
    
   
   </div>
   <div class="main">
   <h4>Businesses in Taiwan</h4>
   <p>
    ... 
   </p>
    
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
   <p>
   <font size="5">
   <a href="/i/cn">&#20013;</a>
   <a href="/i/a">A</a>
    &nbsp;B&nbsp;
   <a href="/i/c">C</a>
   <a href="/i/d">D</a>
   <a href="/i/e">E</a>
   <a href="/i/f">F</a>
   <a href="/i/g">G</a>
   <a href="/i/h">H</a>
   <a href="/i/i">I</a>
   <a href="/i/j">J</a>
   <a href="/i/k">K</a>
   <a href="/i/l">L</a>
   <a href="/i/m">M</a>
   <a href="/i/n">N</a>
   <a href="/i/o">O</a>
   <a href="/i/p">P</a>
   <a href="/i/q">Q</a>
   <a href="/i/r">R</a>
   <a href="/i/s">S</a>
   <a href="/i/t">T</a>
   <a href="/i/u">U</a>
   <a href="/i/v">V</a>
   <a href="/i/w">W</a>
   <a href="/i/x">X</a>
   <a href="/i/y">Y</a>
   <a href="/i/z">Z</a>
   <a href="/i/1">1</a>
   <a href="/i/2">2</a>
   <a href="/i/3">3</a>
   <a href="/i/4">4</a>
   <a href="/i/5">5</a>
   <a href="/i/6">6</a>
   <a href="/i/7">7</a>
   <a href="/i/8">8</a>
   <a href="/i/9">9</a>
   <a href="/i/0">0</a>
  &nbsp;&nbsp;
   <a href="/index/showpost.html?msg=4z64ShrryU9m97cXzayE5uZxhqFP1hqTCnrbGAv8MCuSpCuACaQX6iTLcZ89eVZ7Ezi2qLqKZF9ueVWxN2kTXb2N">@</a>
  &nbsp; <a href="/twindao">&#174;</a>
   </p> 
  
   </div>
  
  </body>
  </html>
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAIAAAD91JpzAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAATSURBVBhXYwCC////MwIxAwMDACnrBfwTcIEDAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAAEnQAABJ0Ad5mH3gAAAANSURBVBhXY9j6TPY/AAbEAriqyasLAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAAXSURBVBhXY2RY9OL/4uV7GJgYwICBAQA+DwSTtioUbwAAAABJRU5ErkJggg==
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAAXSURBVBhXY2BY9OJ/B4PofyYGMGBgAAA3kwQogPOvMwAAAABJRU5ErkJggg==
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdjfCuj8p8BCFiEkpmBFAMDACUqAqrihe2pAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAAXSURBVBhXY/j/ieE/AwPDfyYgAQQMDAA4GwPy8FUnQwAAAABJRU5ErkJggg==
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdj7GAQ/c8ABCzf67OAFAMDACYqA4LnRCpyAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdj7GAQ/c8ABIz/PzEAGQwMACvzBI8KmzbXAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAAXSURBVBhXY/hfr/7f3uPMfyYGMGBgAABCiwT5iiXM+AAAAABJRU5ErkJggg==
  <html lang="en">
  <head>
  <title>a @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/cn"><< </a>
   A a
   <a href="/i/b"> >></a>
   </h1> 
  <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"> <b>/i</b></a>
   <a href="/artists">/artists [PNGs as puzzle]</a>
    <a href="/]" class="right"> <b>/]</b> </a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
  <a href="#main-page"><img border="0" src="/i/17.png" width="18"> Goto #Main Page </a> =><br><br>
  <iframe width="100%" height="400" frameborder="0" src="/oi14" border="0"></iframe>
  <font size="1">iframe height 400px for QNS <a href="/oi14">/oi14</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it,
  buy the <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104032861795123201">
  NFT i/14.png</a> .<br><br></font> 
  
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p> 
    <a href="/a.htm">/a.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?tx=4Fm23Gj8z6CwMwfnq81vdXci1BEMdHrWTa7SUnYQcXpo26occCkVvw4KXVTfz9i9JR51oeadZDNZGtivuQZpY2dv">
    DEX</a><br><br>
    <a href="/aitway">/aitway</a> web3page for aitway.com<br><br>
    <a href="/aitway_v2">/aitway_v2</a> Reward Points value-added features for<a href="https://aitway.com.sg"> Aitway's Store</a> members and affiliate.<br><br>
    <a href="/airdrop">/airdrop</a> Qora Airdrop<br><br>
    <a href="/artists">/artists</a> Web3page Pixels drawing<br><br>
    </p>
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
    <a href="/index/blog.html?blogname=aitway">aitway</a> A company blog<br><br>
    </p>
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  
   </div>
   <div class="main">
  <a name="main-page">#Main Page</a><br>
   <h4>Page of A a</h4>
   <p>
   <a href="https://aitway.com">aitway.com</a> AITWAY SYSTEM LLP <font color=gray size="2">[1M TIM ranking]</font><br><br>
   <a href="https://aitway.com.sg">aitway.com.sg</a> AITWAY`s Online Store <font color=gray size="2">[50K TIM ranking]</font><br><br>
   <a href="http://aitway.com:9090">aitway.com:9090</a> Qora Gateway host by AITWAY<br><br>
   <a href="http://aitway.com.sg:9090">aitway.com.sg:9090</a> Qora Gateway host by AITWAY<br><br>
   <a href="https://www.jelurida.com/ardor">Ardor</a> Ardor Blockchain<br><br>
   <a href="https://amazon.com">amazon.com</a> Amazon<br><br>
   <a href="https://apple.com">apple.com</a> Apple Computer<br><br>
   <a href="https://www.aremyhair.com">aremyhair.com</a> Registered and based in Singapore, Aremyhair manufactures and uses custom-made, non-surgical hair replacement solutions as well as treatment for thinning and damaged hair.<br><br>
   	
   AITWAY: Map. Welcome !<br>
   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1994.4143546736836!2d103.84512370894848!3d1.276151699876751!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31da19133c6efba5%3A0x20169d20c5d5d202!2sAITWAY%20SYSTEM%20LLP!5e0!3m2!1sen!2ssg!4v1601538713890!5m2!1sen!2ssg" width="99%" height="400" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe> 
   </p>
   <iframe width="100%" height="500" frameborder="0" src="/oi1" border="0"></iframe>
   <font size="2">iframe height 500px for QNS <a href="/oi1">/oi1</a>,
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it,
  buy the NFT <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104070245190467585">
  OpenSea : Qora-i/1.png</a>.<br><br></font>  
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
   <p>
   <font size="6">
   <a href="/i/cn">&#20013;</a>
   &nbsp;A&nbsp;
   <a href="/i/b">B</a>
   <a href="/i/c">C</a>
   <a href="/i/d">D</a>
   <a href="/i/e">E</a>
   <a href="/i/f">F</a>
   <a href="/i/g">G</a>
   <a href="/i/h">H</a>
   <a href="/i/i">I</a>
   <a href="/i/j">J</a>
   <a href="/i/k">K</a>
   <a href="/i/l">L</a>
   <a href="/i/m">M</a>
   <a href="/i/n">N</a>
   <a href="/i/o">O</a>
   <a href="/i/p">P</a>
   <a href="/i/q">Q</a>
   <a href="/i/r">R</a>
   <a href="/i/s">S</a>
   <a href="/i/t">T</a>
   <a href="/i/u">U</a>
   <a href="/i/v">V</a>
   <a href="/i/w">W</a>
   <a href="/i/x">X</a>
   <a href="/i/y">Y</a>
   <a href="/i/z">Z</a>
   <a href="/i/1">1</a>
   <a href="/i/2">2</a>
   <a href="/i/3">3</a>
   <a href="/i/4">4</a>
   <a href="/i/5">5</a>
   <a href="/i/6">6</a>
   <a href="/i/7">7</a>
   <a href="/i/8">8</a>
   <a href="/i/9">9</a>
   <a href="/i/0">0</a>
  &nbsp;&nbsp;
   <a href="/index/showpost.html?msg=4z64ShrryU9m97cXzayE5uZxhqFP1hqTCnrbGAv8MCuSpCuACaQX6iTLcZ89eVZ7Ezi2qLqKZF9ueVWxN2kTXb2N">@</a>
  &nbsp;<a href="/twindao">&#174;</a>
  
   </p> 
  
   </div>
  
  </body>
  </html>
  <html>
  <head>
  <link rel="shortcut icon" href="/freecity/favicon.ico">
  <title>/i World</title>
  
  </head>
  <body bgcolor="#198964" topmargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0" bottommargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">
  <p>
  <!-- [0.4 : 0.4] --><a href="/index/blog.html?blogname=okchai"><img border="0" src="/i/world.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- ONG KIAN CHAI's Qora web project. ALL RIGHTS RESERVED. Don't just copycat this HTML source code; I worked hard for 6 months to create the world map with the code. Refer to Okchai's Qora blog if you want to use or edit the source code for your project. This is a digital artwork worth 1 billion USD.
  [8 : 0.4] --><a href="/]"><img border="0" src="/i/2037.png" width="7.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="26%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/stationnord"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="46%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/simwonghoo" title="/simwonghoo"><img border="0" src="/i/3721.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/倪匡" title="/倪匡"><img border="0" src="/i/5721.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/technoblade" title="/technoblade"><img border="0" src="/i/2137.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/likeqiang" title="李克強"><img border="0" src="/i/3721.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/myfather" title="/myfather"><img border="0" src="/i/4137.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/i/a"><img border="0" src="/i/1700.png" width="8%" height="0.4%"></a><!-- 
  1 --><br><!-- 
  
  [8:0.8] --><a href="/]"><img border="0" src="/i/1700.png" width="8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="25%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/stationnord"><img border="0" src="/i/12.png" width="3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="45.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/milankundera" title="/milankundera"><img border="0" src="/i/4137.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/elizabeth2" title="/elizabeth2"><img border="0" src="/i/3721.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/gorbachev" title="/gorbachev"><img border="0" src="/i/5721.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/i/a"><img border="0" src="/i/1700.png" width="8%" height="0.4%"></a><!-- 
  2 --><br><!--
  
  [8:1.2] --><a href="/]"><img border="0" src="/i/1700.png" width="8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/alert-ellesmere"><img border="0" src="/i/2033.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.9%" height="0.4%"><!-- 
  --><a href="/stationnord"><img border="0" src="/i/12.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="45.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cocolee" title="/cocolee"><img border="0" src="/i/2137.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/pele10" title="/pele10"><img border="0" src="/i/4121.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/shinzoabe" title="Shinzo Abe"><img border="0" src="/i/3721.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/i/a"><img border="0" src="/i/1700.png" width="8%" height="0.4%"></a><!-- 
  3 --><br><!--
  
  [8:1.6] --><a href="/]"><img border="0" src="/i/1700.png" width="8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4%" height="0.4%"><!-- 
  --><a href="/stationnord"><img border="0" src="/i/12.png" width="6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="45%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/i/a"><img border="0" src="/i/1700.png" width="8%" height="0.4%"></a><!-- 
  4 --><br><!--
  
  [8:2] --><a href="/]"><img border="0" src="/i/1700.png" width="8%" height="0.4%"></a><!-- 02
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="7.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!-- 
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="10%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="44%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/i/a"><img border="0" src="/i/1700.png" width="8%" height="0.4%"></a><!-- 
  1 --><br><!--
  
  [8:2.4] --><a href="/]"><img border="0" src="/i/1700.png" width="8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.25%" height="0.4%"><!-- 
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="8.75%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="46%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/i/a"><img border="0" src="/i/1700.png" width="8%" height="0.4%"></a><!-- 
  2 --><br><!--
  
  [8:2.8] --><a href="/]"><img border="0" src="/i/2037.png" width="8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!-- 
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="13.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="41.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/i/a"><img border="0" src="/i/1700.png" width="8%" height="0.4%"></a><!-- 
  3 --><br><!--
  
  [19:3.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="19%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="6.25%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.75%" height="0.4%"><!-- 
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="14.25%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="59.75%" height="0.4%"><!-- 
  4 --><br><!--
  
  [17.5:3.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.5%" height="0.4%"><!-- 03
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.75%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="14.25%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="30.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arcticcape"><img border="0" src="/i/2039.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="29%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  
  [17.25 : 4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.25%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.25%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5.55%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.75%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="14%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/zemlyageorga"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.25%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/komsomolets"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="28.75%" height="0.4%"><!--
  
  [17:4.4] 2 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="17%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.75%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="14%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.75%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nordaustlandet"><img border="0" src="/i/13.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.75%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/zemlyageorga"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.25%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/komsomolets"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="28.5%" height="0.4%"><!--
  
  [17.25 : 4.8] 3 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="17.25%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.75%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.75%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="13.95%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.15%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nordaustlandet"><img border="0" src="/i/13.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/komsomolets"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="28.25%" height="0.4%"><!--
  
  [17.75 : 5.2] 4 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="17.75%" height="0.4%"><!-- 04
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.45%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="13%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.25%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="2.75%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/komsomolets"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="28%" height="0.4%"><!--
  
  [17.65 : 5.6] 1 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="17.65%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.05%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="13.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/komsomolets"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bolshevik"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="27.3%" height="0.4%"><!--
  
  [14.5 : 6] 2 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="14.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="14%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bolshevik"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="26.8%" height="0.4%"><!--
  
  [12.5 : 6.4] 3 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="12.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/amunaringnes"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="15%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bolshevik"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="26.9%" height="0.4%"><!--
  
  [12.3 : 6.8] 4 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="12.3%" height="0.4%"><!-- 05
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="15.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/longyearbyen"><img border="0" src="/i/2025.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/edgeisland"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bolshevik"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="28.2%" height="0.4%"><!--
  
  [12.1 : 7.2] 1 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="12.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="15.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/barentsburg"><img border="0" src="/i/2031.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/edgeisland"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="50.2%" height="0.4%"><!--
  
  [10 : 7.6] 2 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="10%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/princepatrick"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="14.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/northernmosteurasia"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="26.9%" height="0.4%"><!--
  
  [9.8 : 8] 3 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/princepatrick"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="14.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="26.6%" height="0.4%"><!--
  
  [9.6 : 8.4] 4 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9.6%" height="0.4%"><!-- 06
  --><a href="/princepatrick"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/aujuittuq"><img border="0" src="/i/2026.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="14%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/capezhelaniya"><img border="0" src="/i/2035.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="25.4%" height="0.4%"><!--
  
  [9.5 : 8.8] 1 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9.5%" height="0.4%"><!-- 06
  --><a href="/princepatrick"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="12.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.5%" height="0.4%"><!--
  
  [9.4 : 9.2] 2 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9.4%" height="0.4%"><!-- 06
  --><a href="/mcclure"><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 06
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!-- 06
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="11.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16%" height="0.4%"><!--
  
  [9.4 : 9.6] 3 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9.4%" height="0.4%"><!-- 06
  --><a href="/mcclure"><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cornwallis"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="10.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/novayasibir"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14%" height="0.4%"><!--
  
  [9.4 : 10] 4 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9.4%" height="0.4%"><!-- 07
  --><a href="/mcclure"><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cornwallis"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="10.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/dikson"><img border="0" src="/i/2038.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="6.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/novayasibir"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.2%" height="0.4%"><!--
  
  [9.4 : 10.4] 1 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9.4%" height="0.4%"><!-- 07
  --><a href="/mcclure"><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cornwallis"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="10.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="6.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="25.4%" height="0.4%"><!--
  
  [9 : 10.8] 2 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9%" height="0.4%"><!-- 07
  --><a href="/banksisland"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="9.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="7.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="25%" height="0.4%"><!--
  
  [9.2 : 11.2] 3 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9.2%" height="0.4%"><!-- 07
  --><a href="/banksisland"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="9.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="8.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/lyakhovsky"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.6%" height="0.4%"><!--
  
  [9.1 : 11.6] 4 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9.1%" height="0.4%"><!-- 08
  --><a href="/banksisland"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="9.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="11%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.1%" height="0.4%"><!--
  
  [9 : 12] 1 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9%" height="0.4%"><!-- 08
  --><a href="/banksisland"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/upernavik"><img border="0" src="/i/2027.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="9.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="13.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/wrangel"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5%" height="0.4%"><!--
  
  [8.9 : 12.4] 2 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="8.9%" height="0.4%"><!-- 08
  --><a href="/banksisland"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="9.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="13.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/wrangel"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5%" height="0.4%"><!--
  
  [8.8 : 12.8] 3 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="8.8%" height="0.4%"><!-- 08
  --><a href="/banksisland"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ittoqqortoormiit"><img border="0" src="/i/2028.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/belushyaguba"><img border="0" src="/i/2036.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="15.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13%" height="0.4%"><!--
  
  [9 : 13.2] 4 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9%" height="0.4%"><!-- 09
  --><a href="/banksisland"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="9.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="15.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="5.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13%" height="0.4%"><!--
  
  [0.3 : 13.6] 1 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!-- 09
  --><a href="/utqiagvik"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/banksisland"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="22.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.5%" height="0.4%"><!--
  
  [2 : 14] 2 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2%" height="0.4%"></a><!-- 09
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/hammerfest"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/vardo"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="23.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  
  [2.8 : 14.4] 3 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!-- 09
  --><a href="/prudhoebay"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kaktovik"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="8.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="23.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 14.8] 4 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 10
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="7.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="24.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 15.2] 1 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 10
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="7.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="29.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 15.6] 2 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 10
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="6.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/harstad"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="29.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 16] 3 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 10
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="7.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="6.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="29.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 16.4] 4 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 11
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="7.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="7.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="29.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 16.8] 1 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 11
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="16.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="5.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="7.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="30%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 17.2] 2 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 11
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="16.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="5.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="7.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="30.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/kotzebue"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 17.6] 3 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 11
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="15.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="4.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/iceland001"><img border="0" src="/i/7.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/iceland001"><img border="0" src="/i/7.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/iceland001"><img border="0" src="/i/7.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/moirana"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/tornio"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="8.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="31.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 18] 4 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 12
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="15.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/iceland001"><img border="0" src="/i/7.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/iceland001"><img border="0" src="/i/7.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="40.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/naukan"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bigdiamede"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!-
  --><a href=/diamede"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 18.4] 1 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 12
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="15%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/iceland001"><img border="0" src="/i/7.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="40.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nome"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  
  [3 : 18.8] 2 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3%" height="0.4%"></a><!-- 12
  --><a href="/fairbanks"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="14.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/iceland001"><img border="0" src="/i/7.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/oulu"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="41.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 19.2] 3 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 12
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="14.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/reykjavik"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iceland001"><img border="0" src="/i/7.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="41%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sireniki"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  
  [3.8 : 19.6] 4 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!-- 13
  --><a href="/deltajunction"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="14%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/selfoss"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iceland001"><img border="0" src="/i/7.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="39.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ugolnyekopi"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/gambell"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/stlawrenceisland"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 20] 1 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 13
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="13.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="42%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 20.4] 2 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 13
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="13.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/trondheim"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kuopio"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="41.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 20.8] 3 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 13
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="13.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="40.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 21.2] 4 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 14
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="13.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/alesund"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="40.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  
  [5 : 21.6] 1 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 14
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="12.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
   --><a href="/otta"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="40.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  
  [2.2 : 22] 2 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!-- 14
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="12.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greenland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/faroe"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="35.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  
  [1.9 : 22.4] 3 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!-- 14
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="12.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/finland001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="35.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  
  [1.8 : 22.8] 4 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!-- 15
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="12.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/shetland"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bergennorway"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/stpetersburg"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="34.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  
  [1.6 : 23.2] 1 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!-- 15
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="11.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/gamleoslo"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/hiiumaa"><img border="0" src="/i/5725.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/estonia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/tallinn"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/estonia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="32%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  
  [1.7 : 23.6] 2 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 15
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="11.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/orkney"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/stavanger"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sandefjord"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/saaremaa"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/estonia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="31%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  
  [1.5 : 24] 3 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!-- 15
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="11.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/norway001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kristiansand"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/estonia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="30.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  
  [1.2 : 24.4] 4 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!-- 16
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="11.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/denmark001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/gotland"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/latvia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!-
  --><a href="/estonia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="30.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  
  [0.8 : 24.8] 1 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 16
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="11.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/denmark001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
   --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/gotland"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/latvia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!-
  --><a href="/latvia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="30.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  
  [0.4 : 25.2] 2 --><br><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 16
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="12.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/denmark001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/latvia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="29.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  
  [7.4 : 25.6] 3 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="7.4%" height="0.4%"><!-- 16
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="13.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/denmark001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/denmark001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/malmo"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sweden001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/lithunia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/latvia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/belarus001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="29.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  
  [7.6 : 26] 4 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="7.6%" height="0.4%"><!-- 17
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="14.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ireland001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/denmark001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/denmark001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/lithunia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/belarus001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/moscowcity"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="9.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="18%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  
  [7.8 : 26.4] 1 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="7.8%" height="0.4%"><!-- 17
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="14%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ireland001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/isleman"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/germany001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/poland001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/kaliningrad"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/lithunia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vilnius"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/lithunia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/belarus001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="9.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="19%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  
  [7.2 : 26.8] 2 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="7.2%" height="0.4%"><!-- 17
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="14%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ireland001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/germany001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/poland001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/lithunia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/belarus001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="8.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="18.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.7%" height="0.4%"><!--
  
  [7.4 : 27.2] 3 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="7.4%" height="0.4%"><!-- 17
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="13.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="6.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ireland001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/netherlands001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/germany001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/poland001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/belarus001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="8.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="7.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="4.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.8%" height="0.4%"><!--
  
  [7.6 : 27.6] 4 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="7.6%" height="0.4%"><!-- 18
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="13.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ireland001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/netherlands001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/germany001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/poland001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/belarus001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="8.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="7.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="4.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12%" height="0.4%"><!--
  
  [8.7 : 28] 1 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="8.7%" height="0.4%"><!-- 18
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="13.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ireland001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/netherlands001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/germany001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/poland001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/belarus001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="8.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="7.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="4.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.2%" height="0.4%"><!--
  
  [8.8 : 28.4] 2 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="8.8%" height="0.4%"><!-- 18
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="13.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/netherlands001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/germany001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/poland001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ukraine001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="7.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="5.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="4.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.3%" height="0.4%"><!--
  
  [9 : 28.8] 3 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9%" height="0.4%"><!-- 18
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="19.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/belgium001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/netherlands001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/germany001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/poland001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ukraine001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="4.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.4%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [8.7 : 29.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.7%" height="0.4%"><!-- 19
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="18.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uk001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/belgium001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/luxembourg001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/germany001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/czechia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/poland001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ukraine001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="10.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.9%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [8.9 : 29.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.9%" height="0.4%"><!-- 19
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="16.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/germany001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/czechia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/poland001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ukraine001"><img border="0" src="/i/5.png" width="4.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="11.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="7.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/paramushir"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/shumshu"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.1%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [9.1 : 30] --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.1%" height="0.4%"><!-- 19
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="15.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/guernsey"><img border="0" src="/i/5734.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/jersey"><img border="0" src="/i/5734.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/germany001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/czechia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/slovakia001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ukraine001"><img border="0" src="/i/5.png" width="4.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="11.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="7.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/onekotan"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.6%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [9.3 : 30.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.3%" height="0.4%"><!-- 19
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/germany001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/austria001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/slovakia001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/hungary001"><img border="0" src="/i/7.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ukraine001"><img border="0" src="/i/5.png" width="4.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="11.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="7.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="4.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
   --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/rasshua"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.4%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [10.1 : 30.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.1%" height="0.4%"><!-- 20
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="9.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/switzerland001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/liechtenstein001"><img border="0" src="/i/4425.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/austria001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/hungary001"><img border="0" src="/i/7.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/romania001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/moldova001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ukraine001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="10.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.1%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [9.7 : 31.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.7%" height="0.4%"><!-- 20
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="8.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/switzerland001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/slovenia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/hungary001"><img border="0" src="/i/7.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/romania001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/moldova001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ukraine001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="9.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="7.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="4.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [9.9 : 31.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.9%" height="0.4%"><!-- 20
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="11%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/slovenia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/crotia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/serbia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/romania001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/moldova001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ukraine001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ukraine001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/aral"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/harbin"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/simushir"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.9%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [9.9 : 32] --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.9%" height="0.4%"><!-- 20
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="10.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="2.0%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/crotia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/serbia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/romania001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ukraine001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ukraine001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="6.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="5.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/urup"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.2%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [9.9 : 32.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.9%" height="0.4%"><!-- 21
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="10.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/crotia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bh001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/serbia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/romania001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ukraine001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/aral"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="6.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="5.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/urup"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.4%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [9.9 : 32.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.9%" height="0.4%"><!-- 21
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="10.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/crotia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bh001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/serbia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/romania001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/aral"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/urumqi"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="5.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/etorofu"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.7%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [9.8 : 33.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.8%" height="0.4%"><!-- 21
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="10.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sanmarino"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/crotia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bh001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/serbia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bulgaria001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!-- 
   --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="5.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/海參崴"><img border="0" src="/i/3.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/etorofu"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.9%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [9.8 : 33.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.8%" height="0.4%"><!-- 21
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="10.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/spain001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/monaco001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/crotia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bh001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/montenegro001"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kosovo001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/serbia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bulgaria001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!-- 
   --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/kunashiri"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/habomai"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
   --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/shikotan"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.4%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [9.8 : 34] --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.8%" height="0.4%"><!-- 22
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="10.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/canada001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/spain001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/crotia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/montenegro001"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/albania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kosovo001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nm001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bulgaria001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/georgia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!-- 
   --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/mongolia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="5.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/nk001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.7%" height="0.4%"><!--
  
  [9.8 : 34.4] 1 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9.8%" height="0.4%"><!-- 22
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="10.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/potugal001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/spain001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/andorra001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/llivia"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/holysee"><img border="0" src="/i/5320.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/albania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nm001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bulgaria001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/georgia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/r001"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkmenistan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/turkmenistan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kyrgyzstan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="13.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/nk001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.7%" height="0.4%"><!--
  
  [9.8 : 34.8] 2 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9.8%" height="0.4%"><!-- 22
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="14.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/potugal001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/spain001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sardinia"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/albania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nm001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/greek001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/turkey001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkey001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkey001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/armenia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
   --><a href="/azerbaijan001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkmenistan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kazakhstan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kyrgyzstan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="13.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/nk001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
   --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.4%" height="0.4%"><!--
  
  [9.8 : 35.2] 3 --><br><img border="0" src="/i/17.png" width="9.8%" height="0.4%"><!-- 22
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="14.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/potugal001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/spain001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sardinia"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/albania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/greek001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkey001"><img border="0" src="/i/14.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/armenia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
   --><a href="/azerbaijan001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkmenistan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/tajikistan001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kyrgyzstan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="12.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/nk001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.5%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [9.9 : 35.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.9%" height="0.4%"><!-- 23
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="14%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/potugal001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/spain001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sardinia"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greek001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkey001"><img border="0" src="/i/14.png" width="4.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/azerbaijan001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/armenia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/azerbaijan001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkmenistan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/tajikistan001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kyrgyzstan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="11.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="https://ardor.tools/asset/4390228700799689496" title="For this RED-DOT, editing right is own by NFT created at Ardor blockchain, name: 8964, asset ID : 4390228700799689496"><img border="0" src="/i/6.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/nk001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.4%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [9.9 : 36] --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.9%" height="0.4%"><!-- 23
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="13.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/potugal001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/spain001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greek001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkey001"><img border="0" src="/i/14.png" width="4.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/azerbaijan001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkmenistan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/tajikistan001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="12.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/tianjin"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nk001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.4%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [10 : 36.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="10%" height="0.4%"><!-- 23
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="13.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/flores"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/corvo"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/azores"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/potugal001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/spain001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mallorca"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/menorca"><img border="0" src="/i/5729.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/italy001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greek001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkey001"><img border="0" src="/i/14.png" width="4.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkmenistan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/tajikistan001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/afghanistan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/tajikistan001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="12.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nk001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.5%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [10.1 : 36.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.1%" height="0.4%"><!-- 23
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="13.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/faial"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/pico"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/saojorge"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/graciosa"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/terceira"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/potugal001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/spain001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ibiza"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sicily"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greek001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkey001"><img border="0" src="/i/14.png" width="4.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkmenistan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/turkmenistan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uzbekistan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/tajikistan001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/afghanistan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="12.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nk001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/sk001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.7%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [10.2 : 37.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.2%" height="0.4%"><!-- 24
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="13.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/potugal"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/saomiguel"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/santamaria"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/potugal001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/spain001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/formentera"><img border="0" src="/i/4937.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tunisia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sicily"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greek001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkey001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkey001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkey001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/syria001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iraq001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkmenistan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/turkmenistan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/afghanistan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="13%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sk001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.8%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [10.3 : 37.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.3%" height="0.4%"><!-- 24
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="13.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/spain001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/gibraltar"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tunisia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/greek001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/syria001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iraq001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/turkmenistan001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/afghanistan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="12.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/qingdao"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sk001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.9%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [10.4 : 38] --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.4%" height="0.4%"><!-- 24
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="13.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tunisia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/malta001"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/crete"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cyprus001"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/syria001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.7%" height="0.4%"></a
  --><a href="/iraq001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/afghanistan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="12.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sk001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.2%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [10.6 : 38.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.6%" height="0.4%"><!-- 24
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="13.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/morocco001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ceuta"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tunisia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/lebanon001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/syria001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.3%" height="0.4%"></a
  --><a href="/iraq001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/afghanistan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="8.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/xian"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sk001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.3%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [10.8 : 38.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.8%" height="0.4%"><!-- 25
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="12.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/morocco001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/melilla"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/morocco001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tunisia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/israel001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/syria001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iraq001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/afghanistan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="12%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sk001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.4%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [11.1 : 39.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.1%" height="0.4%"><!-- 25
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="12.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/morocco001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tunisia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/israel001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/palestine001"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/jordan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iraq001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/afghanistan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="12.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/shikoku"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.2%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [11.2 : 39.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.2%" height="0.4%"><!-- 25
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="11.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madeira"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/morocco001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tunisia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/israel001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/palestine001"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/deadsea"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/jordan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iraq001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/afghanistan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="12.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/jeju"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/shikoku"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.3%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [11.3 : 40] --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.3%" height="0.4%"><!-- 25
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="9.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bermuda001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/morocco001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tunisia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/gaza"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/israel001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/jordan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iraq001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/afghanistan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="12.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [11.4 : 40.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.4%" height="0.4%"><!-- 26
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="7.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/morocco001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tunisia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/israel001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/jordan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iraq001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/afghanistan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tibet"><img border="0" src="/i/3.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="10.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/japan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.1%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [11.6 : 40.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.6%" height="0.4%"><!-- 26
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="7.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/morocco001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iraq001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/afghanistan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tibet"><img border="0" src="/i/3.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="9.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/hangzhou"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.6%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [11.8 : 41.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.8%" height="0.4%"><!-- 26
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="4.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/morocco001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/iraq001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kuwait001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/afghanistan001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tibet"><img border="0" src="/i/3.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="9.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/yakushima"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tanegashima"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.3%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [12 : 41.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="12%" height="0.4%"><!-- 26
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/morocco001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nepal001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="10.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/wenzhou"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.5%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [12.1 : 42] --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.1%" height="0.4%"><!-- 27
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/lapalma"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/canaryislands"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/lanzarote"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/morocco001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nepal001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="6.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.6%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [12.1 : 42.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.1%" height="0.4%"><!-- 27
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/elhierro"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/lagomera"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tenerife"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/grancanaria"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/fuerteventura"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/morocco001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/lumbini"><img border="0" src="/i/19.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nepal001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bhutan001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="5.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tokunoshima"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/amamioshima"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.8%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [12.3 : 42.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.3%" height="0.4%"><!-- 27
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ws001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="5.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="6.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="5.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/matsu"><img border="0" src="/i/1700.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/okinawa001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.3%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [12.6 : 43.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.6%" height="0.4%"><!-- 27
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usa001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ws001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bahrain001"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/qatar001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uae001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/iran001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bangladesh001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="5.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.9%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [12.8 : 43.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.8%" height="0.4%"><!-- 28
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bahamas001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ws001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/qatar001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uae001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bangladesh001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001" title="華夏文明腹地"><img border="0" src="/i/3.png" width="5.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/taiwan001" title="台灣"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tarama"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/miyakojima"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.5%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [12.9 : 44] --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.9%" height="0.4%"><!-- 28
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bahamas001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bahamas001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ws001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="4.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uae001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/oman001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/pakistan001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bangladesh001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kunming"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/kinmen"><img border="0" src="/i/1700.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/taiwan001" title="台灣"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/taketomi"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ishigaki"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.1%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [13.1 : 44.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.1%" height="0.4%"><!-- 28
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bahamas001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bahamas001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ws001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uae001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/oman001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bangladesh001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="5.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/taiwan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/taiwan001" title="Taiwan"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.1%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [14.4 : 44.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.4%" height="0.4%"><!-- 28
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cuba001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ws001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uae001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/oman001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bangladesh001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="3%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/taiwan001" title="Taiwan"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.2%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [14.7 : 45.2]--><img border="0" src="/i/17.png" width="14.7%" height="0.4%"><!-- 29
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cuba001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/turkscaicos"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ws001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/niger001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/egypt001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/oman001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bangladesh001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bangladesh001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/macau001" title="Macau"><img border="0" src="/i/1700.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
   --><a href="/hongkong001" title="Hong Kong"><img border="0" src="/i/1700.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/kauai"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [0.1 : 45.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!-- 29
  --><a href="/oahu"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.8%" height="0.4%"><!-- 29
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cuba001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ws001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/niger001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/birtawil"><img border="0" src="/i/1.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/oman001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/laos001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.8%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [0.3 : 46] --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!-- 29
  --><a href="/kahului"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.4%" height="0.4%"><!-- 29
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/haiti001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/dr001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/niger001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/oman001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/laos001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/leizhou"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.2%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [0.6 : 46.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!-- 29
  --><a href="/hawaii001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.8%" height="0.4%"><!-- 29
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/haiti001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/dr001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/puertorico001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bvi001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/algeria001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/niger001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/libya001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/oman001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/laos001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="25.4%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [0.6 : 46.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!-- 30
  --><a href="/hawaii001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.1%" height="0.4%"><!-- 
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/caymanislands"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/jamaica001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/anguilla"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/saintmartin"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/niger001"><img border="0" src="/i/14.png" width="4.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/oman001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/laos001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/haikou"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.2%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [15.1 : 47.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.1%" height="0.4%"><!-- 30
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/saintbarthelemy"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/niger001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/yemen001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/oman001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/laos001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/c001"><img border="0" src="/i/3.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.1%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [15.4 : 47.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.4%" height="0.4%"><!-- 30
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/belize001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/usvergin"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/antiguabarbuda"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/niger001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/arab001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/yemen001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/oman001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/laos001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [15.8 : 48] --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.8%" height="0.4%"><!-- 30
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guatemala001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/belize001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/saintkittsnevis"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mountserrat"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/antiguabarbuda"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/niger001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/eritrea001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/yemen001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/oman001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/laos001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [16.5 : 48.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.5%" height="0.4%"><!-- 31
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guatemala001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/belize001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/guadeloupe"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/capeverde"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/capeverde"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/capeverde"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/capeverde"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/niger001"><img border="0" src="/i/14.png" width="4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/eritrea001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/yemen001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/laos001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.2%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [17.7 : 48.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.7%" height="0.4%"><!-- 31
  --><a href="/maxico001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guatemala001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/honduras001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/dominica001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/capeverde"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/senegal001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mauritania001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/niger001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/eritrea001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/yemen001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/laos001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.2%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [18.7 : 49.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.7%" height="0.4%"><!-- 31
  --><a href="/elsalvador001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/honduras001"><img border="0" src="/i/13.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nicaragua001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/martinique001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/capeverde"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/capeverde"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/capeverde"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/senegal001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/niger001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/eritrea001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/yemen001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/laos001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.2%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [19.2 : 49.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.2%" height="0.4%"><!-- 31
  --><a href="/elsalvador001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/honduras001"><img border="0" src="/i/13.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nicaragua001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/saintlucia"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/gambia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/senegal001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burkinafosa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/niger001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ethiopia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/eritrea001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/yemen001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/andaman"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cambodia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [20.2 : 50] --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.2%" height="0.4%"><!-- 32
  --><a href="/nicaragua001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="https://yawti.com" title="https://yawti.com"><img border="0" src="/i/17.png" width="5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/saintvincentgrenadines"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/barbados001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/senegal001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burkinafosa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/niger001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nigeria001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ethiopia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/eritrea001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/yemen001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/andaman"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cambodia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tonlesap"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cambodia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/0x" title="/0x Unit[X:Y] for sale!"><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/guam001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [20.3 : 50.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.3%" height="0.4%"><!-- 32
  --><a href="/nicaragua001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/aruba001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/abcislands"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/curacao001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/abcislands"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bonaire"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/grenada001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/guineabissau001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guinea001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burkinafosa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/benin001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nigeria001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cameroon001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/southsudan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ethiopia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/djibouti001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/socotra"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/andaman"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/havelock"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cambodia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tonlesap"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cambodia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.7%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [20.4 : 50.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.4%" height="0.4%"><!-- 32
  --><a href="/nicaragua001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.1%" height="0.4%"><!-- 32
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tt001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/guinea001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burkinafosa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/benin001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nigeria001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cameroon001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/southsudan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ethiopia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somaliland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/somaliland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/andaman"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/burma001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cambodia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/samar"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.3%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [20.5 : 51.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.5%" height="0.4%"><!-- 32
  --><a href="/costarica001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tt001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/guinea001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mali001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burkinafosa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ghana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/togo001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/benin001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nigeria001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cameroon001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ca001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/southsudan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sudan001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ethiopia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somaliland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/littleandaman"><img border="0" src="/i/4937.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cambodia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/palawan"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cebu"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/leyte"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/samar"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.1%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [20.7 : 51.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.7%" height="0.4%"><!-- 33
  --><a href="/costarica001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/guinea001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sierraleone001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guinea001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ivorycoast001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ghana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/togo001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/benin001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nigeria001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cameroon001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ca001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/southsudan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ethiopia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somaliland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/srilanka001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/palawan"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/negros"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cebu"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/leyte"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.5%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [20.9 : 52] --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.9%" height="0.4%"><!-- 33
  --><a href="/costarica001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/panama001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/panama001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sierraleone001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guinea001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ivorycoast001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ghana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/togo001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/benin001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nigeria001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cameroon001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ca001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/southsudan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ethiopia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somaliland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/srilanka001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/carnicobar"><img border="0" src="/i/4937.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/palawan"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/negros"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bohol"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.9%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [21.1 : 52.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.1%" height="0.4%"><!-- 33
  --><a href="/panama001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/panama001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guyana001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sierraleone001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guinea001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ivorycoast001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ghana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/togo001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/benin001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nigeria001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cameroon001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chad001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ca001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/southsudan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ethiopia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somaliland001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/india001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/srilanka001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/vietnam001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!-- 
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.8%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [21.5 : 52.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.5%" height="0.4%"><!-- 33
  --><a href="/panama001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/panama001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guyana001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sierraleone001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/liberia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guinea001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ivorycoast001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ghana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/togo001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/benin001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nigeria001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cameroon001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ca001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/southsudan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ethiopia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/srilanka001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nicobar"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/yapislands"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [22.7 : 53.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.7%" height="0.4%"><!-- 34
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guyana001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/liberia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ivorycoast001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ghana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/togo001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/benin001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/nigeria001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cameroon001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ca001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/southsudan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ethiopia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/srilanka001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.8%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [22.8 : 53.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.8%" height="0.4%"><!-- 34
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guyana001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/suriname001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/liberia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ivorycoast001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ghana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nigeria001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cameroon001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ca001"><img border="0" src="/i/12.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/southsudan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ethiopia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/thai001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/palau001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.7%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [22.8 : 54] --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.8%" height="0.4%"><!-- 34
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guyana001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/suriname001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/liberia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ivorycoast001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nigeria001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cameroon001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ca001"><img border="0" src="/i/12.png" width="4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/southsudan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ethiopia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maldives001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/philippines001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [22.8 : 54.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.8%" height="0.4%"><!-- 34
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guyana001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/suriname001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nigeria001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/cameroon001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ca001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/southsudan001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kenya001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ethiopia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/penang"><img border="0" src="/i/2937.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/brunei001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.2%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [18 : 54.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="18%" height="0.4%"><!-- 35
  --><a href="/darwin"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guyana001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/suriname001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cameroon001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ca001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/congo001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uganda001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kenya001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/pulau"><img border="0" src="/i/4437.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.4%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [18.4 : 55.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.4%" height="0.4%"><!-- 35
  --><a href="/islawolf"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guyana001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/suriname001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bioko"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/cameroon001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/ca001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/congo001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uganda001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kenya001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/toba"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/natuna"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.3%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [22.5 : 55.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.5%" height="0.4%"><!-- 35
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/guyana001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/saotomeprincipe"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/eqguinea001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/gabon001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/congo001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uganda001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kenya001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nias"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/malaysia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.1%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [18.9 : 56] --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.9%" height="0.4%"><!-- 35
  --><a href="/pinta"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/galapagos"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/marchena"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!-- 
  --><a href="/genovesa"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.6%" height="0.4%"><!-- 
  --><a href="/ecuador001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/venezuela001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/saotomeprincipe"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/gabon001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/congo001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uganda001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kenya001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/singapore001" title="Singapore"><img border="0" src="/i/1700.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/northmaluku"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.4%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [1 : 56.4] --><a href="/6p"><img border="0" src="/i/5730.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 36
  --><a href="/index/blog.html?blogname=okchai"><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="http://x.com/ongkianchai"><img border="0" src="/i/5730.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="https://www.facebook.com/ong.kianchai"><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="https://www.patreon.com/blokchain"><img border="0" src="/i/5730.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="https://kianchai.com"><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="https://soundcloud.com/ongkianchai"><img border="0" src="/i/5730.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="https://opensea.io/okchai"><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="https://www.youtube.com/watch?v=pey29CLID3I"><img border="0" src="/i/5730.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="https://www.youtube.com/watch?v=oWRr03VcA-0"><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="https://www.youtube.com/watch?v=SQTHB4jM-KQ"><img border="0" src="/i/5730.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  
  --><img border="0" src="/i/5730.png" width="7.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/isabela"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/5730.png" width="3.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ecuador001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/5730.png" width="16.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/gabon001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/congo001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uganda001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kenya001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/somalia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/5730.png" width="15.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tanahmasa"><img border="0" src="/i/4430.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/5730.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/pini"><img border="0" src="/i/5724.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/5730.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/5730.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/5730.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/5730.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/northmaluku"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="https://nxtportal.org/assets/1113002531098224372" title="For this Equator East Line, editing right own by NFT token created at NXT blockchain, TIMAH, Asset ID 1113002531098224372. By own the NFT, you can edit this title, and put up you web link."><img border="0" src="/i/5730.png" width="19.5%" height="0.4%"></a><!--
  1 --><br><!--
  [18.3 : 56.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.3%" height="0.4%"><!-- 36
  --><a href="/fernandina"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/isabela"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sansalvador"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ecuador001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="6.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/gabon001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/congo001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uganda001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/lakevictoria"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kenya001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tanahbala"><img border="0" src="/i/4437.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.9%" height="0.4%"><!-- 36
  --><a href="/nauru001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.7%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [18.5 : 57.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.5%" height="0.4%"><!-- 36
  --><a href="/isabela"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/galapagos"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/santagruz"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!-- 
  --><a href="/santafe"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/galapagos"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sancristobal"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ecuador001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="6.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/gabon001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/congo001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/rwanda001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tanzania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/lakevictoria"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tanzania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kenya001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/siberut"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bangka"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.7%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [19 : 57.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="19%" height="0.4%"><!-- 36
  --><a href="/floreana"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/galapagos"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/espanola"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.1%" height="0.4%"><!-- 
  --><a href="/ecuador001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="7.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/gabon001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/congo001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/rwanda001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burundi001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tanzania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kenya001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sipura"><img border="0" src="/i/4437.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bangka"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/belitung"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.3%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [21.9 : 58] --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.9%" height="0.4%"><!-- 37
  --><a href="/ecuador001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/colombia001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="8.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/gabon001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/congo001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/burundi001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tanzania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/kenya001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/pagai"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/buru"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/maluku"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.8%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [21.8 : 58.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.8%" height="0.4%"><!-- 37
  --><a href="/ecuador001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="9.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/congo001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tanzania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/seychelles001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.6%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [21.7 : 58.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.7%" height="0.4%"><!-- 37
  --><a href="/ecuador001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="10.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/congo001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tanzania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.8%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [21.7 : 59.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.7%" height="0.4%"><!-- 37
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="10.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tanzania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/enggano"><img border="0" src="/i/5724.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.6%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [21.9 : 59.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.9%" height="0.4%"><!-- 38
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="11.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tanzania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.4%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [22.1 : 60] --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.1%" height="0.4%"><!-- 38
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="11.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/ascension"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tanzania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/solomon001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [22.2 : 60.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.2%" height="0.4%"><!-- 38
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="11.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tanzania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bali"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/lombak"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/timorleste001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/solomon001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.7%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [22.4 : 60.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.4%" height="0.4%"><!-- 38
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="10.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zambia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/tanzania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/bali"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/timorleste001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/solomon001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/solomon001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [22.6 : 61.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.6%" height="0.4%"><!-- 39
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="10.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zambia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/malawi001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tanzania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sumba"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/indonesia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/png001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/solomon001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.6%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [22.8 : 61.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.8%" height="0.4%"><!-- 39
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="7.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zambia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/malawi001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tanzania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/christmasisland"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.3%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [23 : 62] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23%" height="0.4%"><!-- 39
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="7.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zambia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zambia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/malawi001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tanzania001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/keeling"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.2%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [23.2 : 62.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.2%" height="0.4%"><!-- 39
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zambia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/drc001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zambia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/malawi001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="25.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.1%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [23.2 : 62.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.2%" height="0.4%"><!-- 40
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="6.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zambia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/malawi001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/comoros"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/comoros"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/comoros"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mayotee"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.1%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [23.3 : 63.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.3%" height="0.4%"><!-- 40
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="6.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zambia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/malawi001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/samoa001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [23.5 : 63.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.5%" height="0.4%"><!-- 40
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="6.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zambia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/malawi001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/vanuatu001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/samoausa"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [23.8 : 66] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.8%" height="0.4%"><!-- 40
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/titicaca"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="6.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zambia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/malawi001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/vanuatu001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.1%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [2.3 : 64.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!-- 41
  --><a href="/tahiti"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="21.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/titicaca"><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="6.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sthelena"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zambia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zimbabwe001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/fiji001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.1%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [24.4 : 64.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.4%" height="0.4%"><!-- 41
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/angola001"><img border="0" src="/i/8.png" width="4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zambia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zimbabwe001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/fiji001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.5%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [24.7 : 65.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.7%" height="0.4%"><!-- 41
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zambia001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zimbabwe001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="4.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.2%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [24.9 : 65.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.9%" height="0.4%"><!-- 41
  --><a href="/peru001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="3.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/botswana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zimbabwe001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.1%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [25 : 66] --><img border="0" src="/i/17.png" width="25%" height="0.4%"><!-- 42
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/paraguay001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="5.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/botswana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zimbabwe001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="7.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tonga"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [25 : 66.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="25%" height="0.4%"><!-- 42
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/paraguay001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/botswana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zimbabwe001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mauritius001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nc001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.8%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [25 : 66.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="25%" height="0.4%"><!-- 42
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/paraguay001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/botswana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zimbabwe001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/reunion001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="8.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nc001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.6%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [25 : 67.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="25%" height="0.4%"><!-- 42
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/paraguay001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/botswana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/zimbabwe001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nc001"><img border="0" src="/i/12.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.4%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [24.9 : 67.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.9%" height="0.4%"><!-- 43
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/bolivia001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/paraguay001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="4.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/botswana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="9.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [24.9 : 68] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.9%" height="0.4%"><!-- 43
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/paraguay001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/botswana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="10.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.8%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [24.9 : 68.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.9%" height="0.4%"><!-- 43
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/paraguay001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/botswana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="10.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.6%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [24.8 : 68.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.8%" height="0.4%"><!-- 43
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/paraguay001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/botswana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/madagascar001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="11.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.4%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [24.8 : 69.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.8%" height="0.4%"><!-- 44
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/paraguay001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/botswana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/eswatini001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/mozambique001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="11.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.3%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [24.8 : 69.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.8%" height="0.4%"><!-- 44
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/paraguay001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/botswana001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/eswatini001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="11.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.3%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [13.5 : 70] --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.5%" height="0.4%"><!-- 44
  --><a href="/easterisland"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/paraguay001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="11.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.3%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [24.7 : 70.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.7%" height="0.4%"><!-- 44
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="22.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="11%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.3%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [24.6 : 70.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.6%" height="0.4%"><!-- 45
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/namibia001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="10.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.4%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [24.6 : 71.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.6%" height="0.4%"><!-- 45
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/lesotho001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="10.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.4%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [24.6 : 71.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.6%" height="0.4%"><!-- 45
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="2.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/lesotho001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="10.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.5%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [24.6 : 72] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.6%" height="0.4%"><!-- 45
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uruguay001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/lesotho001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="10.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.5%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [24.6 : 72.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.6%" height="0.4%"><!-- 46
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uruguay001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="4.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="10.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.6%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [24.6 : 72.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.6%" height="0.4%"><!-- 46
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uruguay001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="18.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sa001" title="South Afica, link own by OpenSea NFT: i4924.png"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/perth"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="5.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.8%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [24.5 : 73.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.5%" height="0.4%"><!-- 46
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uruguay001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/brazil001"><img border="0" src="/i/9.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="4.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.9%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [24.5 : 73.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.5%" height="0.4%"><!-- 46
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/uruguay001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="19.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [24.4 : 74] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.4%" height="0.4%"><!-- 47
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/uruguay001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="20.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/capetown"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/sa001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="26.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.1%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [24.4 : 74.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.4%" height="0.4%"><!-- 47
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/buenosaires"><img border="0" src="/i/0.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="55.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.7%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [24.3 : 74.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.3%" height="0.4%"><!-- 47
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="55.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.5%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [24.3 : 75.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.3%" height="0.4%"><!-- 47
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="55.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.4%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [24.2 : 75.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.2%" height="0.4%"><!-- 48
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="55.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.1%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [24.2 : 76] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.2%" height="0.4%"><!-- 48
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="3.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/tristandacunha"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="43.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.2%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [24.2 : 76.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.2%" height="0.4%"><!-- 48
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="56.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.3%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [24.2 : 76.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.2%" height="0.4%"><!-- 48
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="66.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.4%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [24.1 : 77.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.1%" height="0.4%"><!-- 49
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="66.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.8%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [24.1 : 77.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.1%" height="0.4%"><!-- 49
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="66.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.9%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [24.1 : 78] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.1%" height="0.4%"><!-- 49
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="58.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [24 : 78.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24%" height="0.4%"><!-- 49
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="58.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.3%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [24 : 78.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24%" height="0.4%"><!-- 50
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!-- 50
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="58.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.6%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.6%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [24.4 : 79.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.4%" height="0.4%"><!-- 50
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="58.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/australia001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.8%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [24.3 : 79.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.3%" height="0.4%"><!-- 50
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="65.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [23.9 : 80] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.9%" height="0.4%"><!-- 50
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="65.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.3%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [23.9 : 80.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.9%" height="0.4%"><!-- 51
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="65.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.5%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [23.8 : 80.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.8%" height="0.4%"><!-- 51
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="65.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.7%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [23.8 : 81.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.8%" height="0.4%"><!-- 51
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="65.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/nz001"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.9%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [24.1 : 81.6]--><img border="0" src="/i/17.png" width="24.1%" height="0.4%"><!-- 51
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="65.3%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/stewart"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.3%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [23.9 : 82] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.9%" height="0.4%"><!-- 52
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="73.5%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [23.8 : 82.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.8%" height="0.4%"><!-- 52
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.9%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="73.6%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [23.8 : 82.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.8%" height="0.4%"><!-- 52
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="37.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="35.6%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [23.8 : 83.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.8%" height="0.4%"><!-- 52
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="37.9%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/france001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="35.8%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [23.8 : 83.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.8%" height="0.4%"><!-- 53
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="1.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="65.7%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/auckland"><img border="0" src="/i/8.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.5%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [23.8 : 84] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.8%" height="0.4%"><!-- 53
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="74.6%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [23.9 : 84.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.9%" height="0.4%"><!-- 53
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.7%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="74.9%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [23.9 : 84.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.9%" height="0.4%"><!-- 53
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.6%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/falkland001"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="72%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [24.1 : 85.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.1%" height="0.4%"><!-- 54
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="74.8%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [24.5 : 85.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.5%" height="0.4%"><!-- 54
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="39.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/mcdonald"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="34.7%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [24.2 : 86] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.2%" height="0.4%"><!-- 54
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.4%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.3%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="74.3%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [24.3 : 86.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.3%" height="0.4%"><!-- 54
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1.1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="74.1%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [24.7 : 86.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.7%" height="0.4%"><!-- 54
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/argentina001"><img border="0" src="/i/5.png" width="0.8%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="73.5%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [25.1 : 87.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="25.1%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/chile001"><img border="0" src="/i/4.png" width="0.5%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.8%" height="0.4%"><!--
  --><a href="/southgeorgia"><img border="0" src="/i/14.png" width="0.2%" height="0.4%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="67.4%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [100 : 87.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [100 : 88] --><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [100 : 88.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!-- 55
  1 --><br><!--
  [100 : 88.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [100 : 89.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [100 : 89.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [100 : 90] --><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!-- 56
  1 --><br><!--
  [100 : 90.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [100 : 90.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [100 : 91.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [1 : 91.6] --><a href="/antarctic0"><img border="0" src="/i/5037.png" width="1%" height="0.4%"></a><!-- 57
  --><a href="/antarctic1"><img border="0" src="/i/5730.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/antarctic100"><img border="0" src="/i/5037.png" width="97%" height="0.4%"></a><!--
  --><a href="/antarctic99"><img border="0" src="/i/5730.png" width="1%" height="0.4%"></a><!--
  1 --><br><!--
  [100 : 91.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [100 : 92] --><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [100 : 92.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [100 : 92.8]--><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!-- 58
  1 --><br><!--
  [100 : 93.2]--><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [100 : 93.6]--><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [100 : 94]--><img border="0" src="/i/17.png" width="100%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [28.7 : 94.4]--><img border="0" src="/i/17.png" width="28.7%" height="0.4%"><!-- 59
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="71%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [28.2 : 94.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="28.2%" height="0.4%"><!-- 59
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="71.5%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [27.8 : 95.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="27.8%" height="0.4%"><!-- 59
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="71.8%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [27.5 : 95.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="27.5%" height="0.4%"><!-- 59
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="72%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [27.3 : 96] --><img border="0" src="/i/17.png" width="27.3%" height="0.4%"><!-- 60
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="72.2%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [27.1 : 96.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="27.1%" height="0.4%"><!-- 60
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="72.4%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [27 : 96.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="27%" height="0.4%"><!-- 60
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="72.4%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [26.9 : 97.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="26.9%" height="0.4%"><!-- 60
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="72.3%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [26.7 : 97.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="26.7%" height="0.4%"><!-- 61
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="72.1%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [26.6 : 98] --><img border="0" src="/i/17.png" width="26.6%" height="0.4%"><!-- 61
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="72%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [26.4 : 98.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="26.4%" height="0.4%"><!-- 61
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="71.9%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [26.3 : 98.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="26.3%" height="0.4%"><!-- 61
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="42.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="29.3%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [25.8 : 99.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="25.8%" height="0.4%"><!-- 62
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="28.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.5%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [25.7 : 99.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="25.7%" height="0.4%"><!-- 62
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="28.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="7.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="2.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="17.4%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [26 : 100] --><img border="0" src="/i/17.png" width="26%" height="0.4%"><!-- 62
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="28.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="18.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.2%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [26 : 100.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="26%" height="0.4%"><!-- 62
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="1.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="28.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="6.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="18.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [26 : 100.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="26%" height="0.4%"><!-- 63
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="28.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="19.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.7%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [24.7 : 101.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.7%" height="0.4%"><!-- 63
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="27.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="7.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="19.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="14.4%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [24.7 : 101.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.7%" height="0.4%"><!-- 63
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="27.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="8.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="21%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.3%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [24.7 : 102] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.7%" height="0.4%"><!-- 63
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="25%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="9.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="21.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [24.7 : 102.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.7%" height="0.4%"><!-- 64
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="9.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="21.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.9%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [24.7 : 102.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.7%" height="0.4%"><!-- 64
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="2.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="9.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="22.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.5%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [24.6 : 103.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.6%" height="0.4%"><!-- 64
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="16.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="35.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.2%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [23.9 : 103.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.9%" height="0.4%"><!-- 64
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="44.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.9%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [24.5 : 104] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.5%" height="0.4%"><!-- 65
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="48.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.6%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [24 : 104.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24%" height="0.4%"><!-- 65
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="4.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="49.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [23.7 : 104.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="23.7%" height="0.4%"><!-- 65
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="13%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="50.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.4%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [24.5 : 105.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.5%" height="0.4%"><!-- 65
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="51%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [24.2 : 105.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.2%" height="0.4%"><!-- 66
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="4.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="51%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.1%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [24.1 : 106] --><img border="0" src="/i/17.png" width="24.1%" height="0.4%"><!-- 66
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="4.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="12.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="51%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.2%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [15.3 : 106.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.3%" height="0.4%"><!-- 66
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="2.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="51.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.3%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [15.2 : 106.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.2%" height="0.4%"><!-- 66
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="51.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.4%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [15.2 : 107.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.2%" height="0.4%"><!-- 67
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="4.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="11%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="52.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [15.2 : 107.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.2%" height="0.4%"><!-- 67
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="4.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="1.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="52.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.2%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [15.2 : 108] --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.2%" height="0.4%"><!-- 67
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="4.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="52.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.4%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [15.5 : 108.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.5%" height="0.4%"><!-- 67
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="4.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="6.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="52.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.6%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [15.5 : 108.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="15.5%" height="0.4%"><!-- 68
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="52%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [9 : 109.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="9%" height="0.4%"><!-- 68
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="5.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="7.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="51.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.2%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [9 : 109.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="9%" height="0.4%"><!-- 68
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="12.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="51.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.4%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [8.9 : 110] --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.9%" height="0.4%"><!-- 68
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="4.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="12.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="53.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.6%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [7.5 : 110.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.5%" height="0.4%"><!-- 69
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="5.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="12.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="53.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.8%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [7.1 : 110.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.1%" height="0.4%"><!-- 69
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="6.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="12.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="53%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.9%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [6.2 : 111.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.2%" height="0.4%"><!-- 69
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="7.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="12.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="53.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [5.5 : 111.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.5%" height="0.4%"><!-- 69
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="7.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="12.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="53.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.1%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [3.3 : 112] --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.3%" height="0.4%"><!-- 70
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="25%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="8.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="53.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="9.6%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [3 : 112.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="3%" height="0.4%"><!-- 70
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="25.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="53.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.2%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [2.7 : 112.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.7%" height="0.4%"><!-- 70
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="26.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="53.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.3%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [2.5 : 113.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.5%" height="0.4%"><!-- 70
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="26.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="7.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="53.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.4%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [2.4 : 113.6] --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.4%" height="0.4%"><!-- 71
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="27.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="53.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.4%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [2.2 : 114] --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.2%" height="0.4%"><!-- 71
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="27.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="53.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.4%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [2.1 : 114.4] --><img border="0" src="/i/17.png" width="2.1%" height="0.4%"><!-- 71
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="27.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.8%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="53.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.4%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [2 : 114.8] --><img border="0" src="/i/17.png" width="2%" height="0.4%"><!-- 71
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="28.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="54.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.3%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [1.9 : 115.2] --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.9%" height="0.4%"><!-- 72
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="28.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="54.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.2%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [1.5 : 115.6] --><img border="0" src="/i/1.png" width="1.5%" height="0.4%"><!-- 72
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.3%" height="0.4%"><!-- 
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="28.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="54.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.2%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [1.6 : 116] --><img border="0" src="/i/1.png" width="1.6%" height="0.4%"><!-- 72
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="28.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="55.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="10.1%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [30.6 : 116.4] --><img border="0" src="/i/1.png" width="30.6%" height="0.4%"><!-- 72
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4%" height="0.4%"><!-- 
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="55.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="2.5%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="6.5%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [30.7 : 116.8] --><img border="0" src="/i/1.png" width="30.7%" height="0.4%"><!-- 73
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.8%" height="0.4%"><!-- 
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="55.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="3.7%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="5.3%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [30.8 : 117.2] --><img border="0" src="/i/1.png" width="30.8%" height="0.4%"><!-- 73
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.7%" height="0.4%"><!-- 
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="55.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.1%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.9%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.1%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [30.9 : 117.6] --><img border="0" src="/i/1.png" width="30.9%" height="0.4%"><!-- 73
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.4%" height="0.4%"><!-- 
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.6%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="1.2%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="61.3%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="4.4%" height="0.4%"><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.2%" height="0.4%"><!--
  3 --><br><!--
  [95.8 : 118] --><img border="0" src="/i/1.png" width="95.8%" height="0.4%"><!-- 73
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="3.9%" height="0.4%"><!-- 
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.3%" height="0.4%"><!--
  4 --><br><!--
  [99.1 : 118.4] --><img border="0" src="/i/1.png" width="99.1%" height="0.4%"><!-- 74
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.5%" height="0.4%"><!-- 
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.4%" height="0.4%"><!--
  1 --><br><!--
  [99.3 : 118.8] --><img border="0" src="/i/1.png" width="99.3%" height="0.4%"><!-- 74
  --><img border="0" src="/i/17.png" width="0.2%" height="0.4%"><!-- 
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="0.5%" height="0.4%"><!--
  2 --><br><!--
  [100 : 119.2] --><img border="0" src="/i/1.png" width="100%" height="0.4%"><!-- 74
  3 --><br><!--
  [100 : 119.6] --><img border="0" src="/i/1.png" width="100%" height="0.4%"><!-- 74
  4 --><br><!--
  [100 : 120] --><img border="0" src="/i/1.png" width="100%" height="0.4%"><!-- 75
  -1 --><br><!--
  
  [1 : 122] --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=378&asset=0" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Gene, Qora Asset ID 378, an accidentally created Qora asset, you can buy it at Qora DEX !"><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="47%" height="2%"><!--
  --><a href="/0x" title="/0x Unit[X:Y] open for sales"><img border="0" src="/freecity/favicon.ico" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="https://aitway.com" title="Bought by okchai, resale price : 90M YAWTI."><img border="0" src="https://aitway.com/favicon.ico" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="https://yawti.com" title="Limited direct link block for sale. saze: 1%x2% , 50M YAWTI"><img border="0" src="/qorahongkong/favicon.ico" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="https://baadbe.com" title="Limited direct link block for sale. saze: 1%x2% , 50M YAWTI"><img border="0" src="/i/world.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><img border="0" src="/i/1.png" width="13%" height="2%"><!--
  
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=342" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis100."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=343" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis101."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=344" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis102."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=345" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis103."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=346" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis104."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=347" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis105."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=348" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis106."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=349" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis107."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=350" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis108."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=351" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis109."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=352" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis110."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=353" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis111."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=354" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis112."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=355" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis113."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=356" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis114."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=357" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis115."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=358" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis116."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=359" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis117."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=360" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis118."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=361" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis119."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=362" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis120."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=363" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis121."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=364" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis122."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=365" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis123."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=366" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis124."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=367" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis125."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=368" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis126."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=369" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis127."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=370" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis128."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=371" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis129."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=372" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis130."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=373" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis131."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=374" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis132."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=375" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis133."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/]#main-page" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis134 , to mint Genesis[100-134], please refer to /] [Qora Renaissance 2023]"><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  0 --><br><!--
  
  [1 : 124] --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=242&asset=0" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis0. Genesis0 is available at Qora DEX."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=243" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis1. Genesis1 is owned by Qora genesis address QUD9y7NZqTtNwvSAUfewd7zKUGoVivVnTW, last seen on Qora blockchain was Jun 12, 2014. When he/she will awaken?"><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=244" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis2."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=245" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis3."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=246" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis4."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=247" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis5."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=248" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis6."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=249" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis7."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=250" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis8."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=251" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis9."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=252" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis10."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=253" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis11."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=254" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis12."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=255" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis13."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=256" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis14."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=257" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis15."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=258" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis16."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=259" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis17."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=260" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis18."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=261" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis19."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=262" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis20."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=263" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis21."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=264" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis22."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=265" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis23."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=266" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis24."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=267" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis25."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=268" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis26."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=269" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis27."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=270" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis28."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=271" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis29."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=272" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis30."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=273" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis31."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=274" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis32."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=275" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis33."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=276" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis34."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=277" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis35."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=278" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis36."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=279" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis37."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=280" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis38."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=281" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis39."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=282" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis40."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=283" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis41."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=284" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis42."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=285" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis43."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=286" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis44."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=287" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis45."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=288" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis46."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=289" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis47."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=290" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis48."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=291" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis49."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=292" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis50."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=293" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis51."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=294" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis52."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=295" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis53."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=296" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis54."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=297" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis55."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=298" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis56."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=299" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis57."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=300" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis58."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=301" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis59."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=302" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis60."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=303" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis61."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=304" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis62."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=305" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis63."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=306" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis64."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=307" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis65."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=308" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis66."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=309" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis67."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=310" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis68."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=311" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis69."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=312" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis70."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=313" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis71."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=314" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis72."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=315" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis73."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=316" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis74."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=317" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis75."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=318" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis76."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=319" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis77."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=320" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis78."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=321" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis79."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=322" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis80."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=323" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis81."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=324" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis82."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=325" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis83."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=326" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis84."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=327" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis85."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=328" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis86."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=329" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis87."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=330" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis88."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=331" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis89."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=332" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis90."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=333" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis91."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=334" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis92."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=335" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis93."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=336" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis94."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=337" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis95."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=338" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis96."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=339" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis97."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/index/blockexplorer.html?asset=340" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis98."><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/]#main-page" title="The editing right is owned by the owner of Qora NFT Genesis99, to mint Genesis[4 to 99], please refer to /] [Qora Renaissance 2023]"><img border="0" src="/i/100.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  1 --><br><!--
  [1 : 126] --><a href="/freeland0" title="OpenSea NFT i/5520.png"><img border="0" src="/i/5520.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland1" title="OpenSea NFT i/5521.png"><img border="0" src="/i/5521.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland2" title="OpenSea NFT i/5522.png"><img border="0" src="/i/5522.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland3" title="OpenSea NFT i/5523.png"><img border="0" src="/i/5523.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland4" title="OpenSea NFT i/5524.png"><img border="0" src="/i/5524.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland5" title="OpenSea NFT i/5525.png"><img border="0" src="/i/5525.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland6" title="OpenSea NFT i/5526.png"><img border="0" src="/i/5526.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland7" title="OpenSea NFT i/5527.png"><img border="0" src="/i/5527.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland8" title="OpenSea NFT i/5528.png"><img border="0" src="/i/5528.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland9" title="OpenSea NFT i/5529.png"><img border="0" src="/i/5529.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland10" title="OpenSea NFT i/5530.png"><img border="0" src="/i/5530.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/freeland11" title="OpenSea NFT i/5531.png"><img border="0" src="/i/5531.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland12" title="OpenSea NFT i/5532.png"><img border="0" src="/i/5532.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland13" title="OpenSea NFT i/5533.png"><img border="0" src="/i/5533.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland14" title="OpenSea NFT i/5534.png"><img border="0" src="/i/5534.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland15" title="OpenSea NFT i/5335.png"><img border="0" src="/i/5335.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland16" title="OpenSea NFT i/5536.png"><img border="0" src="/i/5536.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland17" title="OpenSea NFT i/5537.png"><img border="0" src="/i/5537.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland18" title="OpenSea NFT i/5538.png"><img border="0" src="/i/5538.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland19" title="OpenSea NFT i/5539.png"><img border="0" src="/i/5539.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland20" title="OpenSea NFT i/5620.png"><img border="0" src="/i/5620.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/freeland21" title="OpenSea NFT i/5621.png"><img border="0" src="/i/5621.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland22" title="OpenSea NFT i/5622.png"><img border="0" src="/i/5622.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland23" title="OpenSea NFT i/5623.png"><img border="0" src="/i/5623.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland24" title="OpenSea NFT i/5624.png"><img border="0" src="/i/5624.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland25" title="OpenSea NFT i/5625.png"><img border="0" src="/i/5625.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland26" title="OpenSea NFT i/5626.png"><img border="0" src="/i/5626.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland27" title="OpenSea NFT i/5627.png"><img border="0" src="/i/5627.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland28" title="OpenSea NFT i/5628.png"><img border="0" src="/i/5628.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland29" title="OpenSea NFT i/5629.png"><img border="0" src="/i/5629.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland30" title="OpenSea NFT i/5630.png"><img border="0" src="/i/5630.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/freeland31" title="OpenSea NFT i/5631.png"><img border="0" src="/i/5631.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland32" title="OpenSea NFT i/5632.png"><img border="0" src="/i/5632.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland33" title="OpenSea NFT i/5633.png"><img border="0" src="/i/5633.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland34" title="OpenSea NFT i/5634.png"><img border="0" src="/i/5634.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland35" title="OpenSea NFT i/5635.png"><img border="0" src="/i/5635.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland36" title="OpenSea NFT i/5336.png"><img border="0" src="/i/5336.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland37" title="OpenSea NFT i/5637.png"><img border="0" src="/i/5637.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland38" title="OpenSea NFT i/5638.png"><img border="0" src="/i/5638.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland39" title="OpenSea NFT i/5639.png"><img border="0" src="/i/5639.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland40" title="OpenSea NFT i/5720.png"><img border="0" src="/i/5720.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/freeland41" title="OpenSea NFT i/5721.png"><img border="0" src="/i/5721.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland42" title="OpenSea NFT i/5722.png"><img border="0" src="/i/5722.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland43" title="OpenSea NFT i/5723.png"><img border="0" src="/i/5723.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland44" title="OpenSea NFT i/5724.png"><img border="0" src="/i/5724.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland45" title="OpenSea NFT i/5725.png"><img border="0" src="/i/5725.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland46" title="OpenSea NFT i/5726.png"><img border="0" src="/i/5726.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland47" title="OpenSea NFT i/5727.png"><img border="0" src="/i/5727.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland48" title="OpenSea NFT i/5728.png"><img border="0" src="/i/5728.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland49" title="OpenSea NFT i/5729.png"><img border="0" src="/i/5729.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland50" title="OpenSea NFT i/5730.png"><img border="0" src="/i/5730.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/freeland51" title="OpenSea NFT i/5731.png"><img border="0" src="/i/5731.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland52" title="OpenSea NFT i/5732.png"><img border="0" src="/i/5732.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland53" title="OpenSea NFT i/5733.png"><img border="0" src="/i/5733.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland54" title="OpenSea NFT i/5734.png"><img border="0" src="/i/5734.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland55" title="OpenSea NFT i/5735.png"><img border="0" src="/i/5735.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland56" title="OpenSea NFT i/5736.png"><img border="0" src="/i/5736.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland57" title="OpenSea NFT i/5337.png"><img border="0" src="/i/5337.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland58" title="OpenSea NFT i/5738.png"><img border="0" src="/i/5738.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland59" title="OpenSea NFT i/5739.png"><img border="0" src="/i/5739.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland60" title="OpenSea NFT i/5820.png"><img border="0" src="/i/5820.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/freeland61" title="OpenSea NFT i/5821.png"><img border="0" src="/i/5821.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland62" title="OpenSea NFT i/5822.png"><img border="0" src="/i/5822.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland63" title="OpenSea NFT i/5823.png"><img border="0" src="/i/5823.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland64" title="OpenSea NFT i/5824.png"><img border="0" src="/i/5824.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland65" title="OpenSea NFT i/5825.png"><img border="0" src="/i/5825.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland66" title="OpenSea NFT i/5826.png"><img border="0" src="/i/5826.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland67" title="OpenSea NFT i/5827.png"><img border="0" src="/i/5827.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland68" title="OpenSea NFT i/5828.png"><img border="0" src="/i/5828.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland69" title="OpenSea NFT i/5829.png"><img border="0" src="/i/5829.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland70" title="OpenSea NFT i/5830.png"><img border="0" src="/i/5830.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/freeland71" title="OpenSea NFT i/5831.png"><img border="0" src="/i/5831.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland72" title="OpenSea NFT i/5832.png"><img border="0" src="/i/5832.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland73" title="OpenSea NFT i/5833.png"><img border="0" src="/i/5833.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland74" title="OpenSea NFT i/5834.png"><img border="0" src="/i/5834.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland75" title="OpenSea NFT i/5835.png"><img border="0" src="/i/5835.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland76" title="OpenSea NFT i/5836.png"><img border="0" src="/i/5836.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland77" title="OpenSea NFT i/5837.png"><img border="0" src="/i/5837.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland78" title="OpenSea NFT i/5338.png"><img border="0" src="/i/5338.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland79" title="OpenSea NFT i/5839.png"><img border="0" src="/i/5839.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland80" title="OpenSea NFT i/5920.png"><img border="0" src="/i/5920.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/freeland81" title="OpenSea NFT i/5921.png"><img border="0" src="/i/5921.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland82" title="OpenSea NFT i/5922.png"><img border="0" src="/i/5922.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland83" title="OpenSea NFT i/5923.png"><img border="0" src="/i/5923.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland84" title="OpenSea NFT i/5924.png"><img border="0" src="/i/5924.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland85" title="OpenSea NFT i/5925.png"><img border="0" src="/i/5925.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland86" title="OpenSea NFT i/5926.png"><img border="0" src="/i/5926.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland87" title="OpenSea NFT i/5927.png"><img border="0" src="/i/5927.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland88" title="OpenSea NFT i/5928.png"><img border="0" src="/i/5928.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland89" title="OpenSea NFT i/5929.png"><img border="0" src="/i/5929.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland90" title="OpenSea NFT i/5930.png"><img border="0" src="/i/5930.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/freeland91" title="OpenSea NFT i/5931.png"><img border="0" src="/i/5931.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland92" title="OpenSea NFT i/5932.png"><img border="0" src="/i/5932.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland93" title="OpenSea NFT i/5933.png"><img border="0" src="/i/5933.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland94" title="OpenSea NFT i/5934.png"><img border="0" src="/i/5934.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland95" title="OpenSea NFT i/5935.png"><img border="0" src="/i/5935.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland96" title="OpenSea NFT i/5936.png"><img border="0" src="/i/5936.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland97" title="OpenSea NFT i/5937.png"><img border="0" src="/i/5937.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland98" title="OpenSea NFT i/5938.png"><img border="0" src="/i/5938.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/freeland99" title="OpenSea NFT i/5339.png"><img border="0" src="/i/5339.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  2 --><br><!--
  
  [1 : 128] --><a href="/antarctica0" title="OpenSea NFT i/3320.png"><img border="0" src="/i/3320.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica1" title="OpenSea NFT i/3321.png"><img border="0" src="/i/3321.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica2" title="OpenSea NFT i/3322.png"><img border="0" src="/i/3322.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica3" title="OpenSea NFT i/3323.png"><img border="0" src="/i/3323.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica4" title="OpenSea NFT i/3324.png"><img border="0" src="/i/3324.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica5" title="OpenSea NFT i/3325.png"><img border="0" src="/i/3325.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica6" title="OpenSea NFT i/3326.png"><img border="0" src="/i/3326.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica7" title="OpenSea NFT i/3327.png"><img border="0" src="/i/3327.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica8" title="OpenSea NFT i/3328.png"><img border="0" src="/i/3328.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica9" title="OpenSea NFT i/3329.png"><img border="0" src="/i/3329.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica10" title="OpenSea NFT i/3330.png"><img border="0" src="/i/3330.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/antarctica11" title="OpenSea NFT i/3331.png"><img border="0" src="/i/3331.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica12" title="OpenSea NFT i/3332.png"><img border="0" src="/i/3332.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica13" title="OpenSea NFT i/3333.png"><img border="0" src="/i/3333.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica14" title="OpenSea NFT i/3334.png"><img border="0" src="/i/3334.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica15" title="OpenSea NFT i/3335.png"><img border="0" src="/i/3335.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica16" title="OpenSea NFT i/3336.png"><img border="0" src="/i/3336.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica17" title="OpenSea NFT i/3337.png"><img border="0" src="/i/3337.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica18" title="OpenSea NFT i/3338.png"><img border="0" src="/i/3338.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica19" title="OpenSea NFT i/3339.png"><img border="0" src="/i/3339.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica20" title="OpenSea NFT i/3420.png"><img border="0" src="/i/3420.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/antarctica21" title="OpenSea NFT i/3421.png"><img border="0" src="/i/3421.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica22" title="OpenSea NFT i/3422.png"><img border="0" src="/i/3422.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica23" title="OpenSea NFT i/3423.png"><img border="0" src="/i/3423.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica24" title="OpenSea NFT i/3424.png"><img border="0" src="/i/3424.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica25" title="OpenSea NFT i/3425.png"><img border="0" src="/i/3425.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica26" title="OpenSea NFT i/3426.png"><img border="0" src="/i/3426.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica27" title="OpenSea NFT i/3427.png"><img border="0" src="/i/3427.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica28" title="OpenSea NFT i/3428.png"><img border="0" src="/i/3428.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica29" title="OpenSea NFT i/3429.png"><img border="0" src="/i/3429.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica30" title="OpenSea NFT i/3430.png"><img border="0" src="/i/3430.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/antarctica31" title="OpenSea NFT i/3431.png"><img border="0" src="/i/3431.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica32" title="OpenSea NFT i/3432.png"><img border="0" src="/i/3432.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica33" title="OpenSea NFT i/3433.png"><img border="0" src="/i/3433.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica34" title="OpenSea NFT i/3434.png"><img border="0" src="/i/3434.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica35" title="OpenSea NFT i/3435.png"><img border="0" src="/i/3435.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica36" title="OpenSea NFT i/3436.png"><img border="0" src="/i/3436.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica37" title="OpenSea NFT i/3437.png"><img border="0" src="/i/3437.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica38" title="OpenSea NFT i/3438.png"><img border="0" src="/i/3438.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica39" title="OpenSea NFT i/3439.png"><img border="0" src="/i/3439.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica40" title="OpenSea NFT i/3520.png"><img border="0" src="/i/3520.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/antarctica41" title="OpenSea NFT i/3521.png"><img border="0" src="/i/3521.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica42" title="OpenSea NFT i/3522.png"><img border="0" src="/i/3522.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica43" title="OpenSea NFT i/3523.png"><img border="0" src="/i/3523.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica44" title="OpenSea NFT i/3524.png"><img border="0" src="/i/3524.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica45" title="OpenSea NFT i/3525.png"><img border="0" src="/i/3525.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica46" title="OpenSea NFT i/3526.png"><img border="0" src="/i/3526.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica47" title="OpenSea NFT i/3527.png"><img border="0" src="/i/3527.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica48" title="OpenSea NFT i/3528.png"><img border="0" src="/i/3528.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica49" title="OpenSea NFT i/3529.png"><img border="0" src="/i/3529.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica50" title="OpenSea NFT i/3530.png"><img border="0" src="/i/3530.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/antarctica51" title="OpenSea NFT i/3531.png"><img border="0" src="/i/3531.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica52" title="OpenSea NFT i/3532.png"><img border="0" src="/i/3532.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica53" title="OpenSea NFT i/3533.png"><img border="0" src="/i/3533.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica54" title="OpenSea NFT i/3534.png"><img border="0" src="/i/3534.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica55" title="OpenSea NFT i/3535.png"><img border="0" src="/i/3535.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica56" title="OpenSea NFT i/3536.png"><img border="0" src="/i/3536.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica57" title="OpenSea NFT i/3537.png"><img border="0" src="/i/3537.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica58" title="OpenSea NFT i/3538.png"><img border="0" src="/i/3538.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica59" title="OpenSea NFT i/3539.png"><img border="0" src="/i/3539.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica60" title="OpenSea NFT i/3620.png"><img border="0" src="/i/3620.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/antarctica61" title="OpenSea NFT i/3621.png"><img border="0" src="/i/3621.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica62" title="OpenSea NFT i/3622.png"><img border="0" src="/i/3622.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica63" title="OpenSea NFT i/3623.png"><img border="0" src="/i/3623.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica64" title="OpenSea NFT i/3624.png"><img border="0" src="/i/3624.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica65" title="OpenSea NFT i/3625.png"><img border="0" src="/i/3625.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica66" title="OpenSea NFT i/3626.png"><img border="0" src="/i/3626.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica67" title="OpenSea NFT i/3627.png"><img border="0" src="/i/3627.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica68" title="OpenSea NFT i/3628.png"><img border="0" src="/i/3628.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica69" title="OpenSea NFT i/3629.png"><img border="0" src="/i/3629.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica70" title="OpenSea NFT i/3630.png"><img border="0" src="/i/3630.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/antarctica71" title="OpenSea NFT i/3631.png"><img border="0" src="/i/3631.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica72" title="OpenSea NFT i/3632.png"><img border="0" src="/i/3632.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica73" title="OpenSea NFT i/3633.png"><img border="0" src="/i/3633.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica74" title="OpenSea NFT i/3634.png"><img border="0" src="/i/3634.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica75" title="OpenSea NFT i/3635.png"><img border="0" src="/i/3635.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica76" title="OpenSea NFT i/3636.png"><img border="0" src="/i/3636.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica77" title="OpenSea NFT i/3637.png"><img border="0" src="/i/3637.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica78" title="OpenSea NFT i/3638.png"><img border="0" src="/i/3638.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica79" title="OpenSea NFT i/3639.png"><img border="0" src="/i/3639.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica80" title="OpenSea NFT i/3720.png"><img border="0" src="/i/3720.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/antarctica81" title="OpenSea NFT i/3721.png"><img border="0" src="/i/3721.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica82" title="OpenSea NFT i/3722.png"><img border="0" src="/i/3722.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica83" title="OpenSea NFT i/3723.png"><img border="0" src="/i/3723.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica84" title="OpenSea NFT i/3724.png"><img border="0" src="/i/3724.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica85" title="OpenSea NFT i/3725.png"><img border="0" src="/i/3725.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica86" title="OpenSea NFT i/3726.png"><img border="0" src="/i/3726.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica87" title="OpenSea NFT i/3727.png"><img border="0" src="/i/3727.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica88" title="OpenSea NFT i/3728.png"><img border="0" src="/i/3728.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica89" title="OpenSea NFT i/3729.png"><img border="0" src="/i/3729.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica90" title="OpenSea NFT i/3730.png"><img border="0" src="/i/3730.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/antarctica91" title="OpenSea NFT i/3731.png"><img border="0" src="/i/3731.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica92" title="OpenSea NFT i/3732.png"><img border="0" src="/i/3732.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica93" title="OpenSea NFT i/3733.png"><img border="0" src="/i/3733.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica94" title="OpenSea NFT i/3734.png"><img border="0" src="/i/3734.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica95" title="OpenSea NFT i/3735.png"><img border="0" src="/i/3735.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica96" title="OpenSea NFT i/3736.png"><img border="0" src="/i/3736.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica97" title="OpenSea NFT i/3737.png"><img border="0" src="/i/3737.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica98" title="OpenSea NFT i/3738.png"><img border="0" src="/i/3738.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/antarctica99" title="OpenSea NFT i/3739.png"><img border="0" src="/i/3739.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  3 --><br><!--
  
  [1 : 130] --><a href="/southpole0" title="OpenSea NFT i/2820.png"><img border="0" src="/i/2820.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole1" title="OpenSea NFT i/2821.png"><img border="0" src="/i/2821.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole2" title="OpenSea NFT i/2822.png"><img border="0" src="/i/2822.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole3" title="OpenSea NFT i/2823.png"><img border="0" src="/i/2823.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole4" title="OpenSea NFT i/2824.png"><img border="0" src="/i/2824.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole5" title="OpenSea NFT i/2825.png"><img border="0" src="/i/2825.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole6" title="OpenSea NFT i/2826.png"><img border="0" src="/i/2826.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole7" title="OpenSea NFT i/2827.png"><img border="0" src="/i/2827.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole8" title="OpenSea NFT i/2828.png"><img border="0" src="/i/2828.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole9" title="OpenSea NFT i/2829.png"><img border="0" src="/i/2829.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole10" title="OpenSea NFT i/2830.png"><img border="0" src="/i/2830.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/southpole11" title="OpenSea NFT i/2831.png"><img border="0" src="/i/2831.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole12" title="OpenSea NFT i/2832.png"><img border="0" src="/i/2832.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole13" title="OpenSea NFT i/2833.png"><img border="0" src="/i/2833.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole14" title="OpenSea NFT i/2834.png"><img border="0" src="/i/2834.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole15" title="OpenSea NFT i/2835.png"><img border="0" src="/i/2835.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole16" title="OpenSea NFT i/2836.png"><img border="0" src="/i/2836.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole17" title="OpenSea NFT i/2837.png"><img border="0" src="/i/2837.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole18" title="OpenSea NFT i/2838.png"><img border="0" src="/i/2838.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole19" title="OpenSea NFT i/2839.png"><img border="0" src="/i/2839.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole20" title="OpenSea NFT i/2920.png"><img border="0" src="/i/2920.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/southpole21" title="OpenSea NFT i/2921.png"><img border="0" src="/i/2921.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole22" title="OpenSea NFT i/2922.png"><img border="0" src="/i/2922.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole23" title="OpenSea NFT i/2923.png"><img border="0" src="/i/2923.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole24" title="OpenSea NFT i/2924.png"><img border="0" src="/i/2924.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole25" title="OpenSea NFT i/2925.png"><img border="0" src="/i/2925.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole26" title="OpenSea NFT i/2926.png"><img border="0" src="/i/2926.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole27" title="OpenSea NFT i/2927.png"><img border="0" src="/i/2927.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole28" title="OpenSea NFT i/2928.png"><img border="0" src="/i/2928.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole29" title="OpenSea NFT i/2929.png"><img border="0" src="/i/2929.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole30" title="OpenSea NFT i/2930.png"><img border="0" src="/i/2930.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/southpole31" title="OpenSea NFT i/2931.png"><img border="0" src="/i/2931.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole32" title="OpenSea NFT i/2932.png"><img border="0" src="/i/2932.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole33" title="OpenSea NFT i/2933.png"><img border="0" src="/i/2933.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole34" title="OpenSea NFT i/2934.png"><img border="0" src="/i/2934.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole35" title="OpenSea NFT i/2935.png"><img border="0" src="/i/2935.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole36" title="OpenSea NFT i/2936.png"><img border="0" src="/i/2936.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole37" title="OpenSea NFT i/2937.png"><img border="0" src="/i/2937.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole38" title="OpenSea NFT i/2938.png"><img border="0" src="/i/2938.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole39" title="OpenSea NFT i/2939.png"><img border="0" src="/i/2939.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole40" title="OpenSea NFT i/3020.png"><img border="0" src="/i/3020.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/southpole41" title="OpenSea NFT i/3021.png"><img border="0" src="/i/3021.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole42" title="OpenSea NFT i/3022.png"><img border="0" src="/i/3022.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole43" title="OpenSea NFT i/3023.png"><img border="0" src="/i/3023.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole44" title="OpenSea NFT i/3024.png"><img border="0" src="/i/3024.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole45" title="OpenSea NFT i/3025.png"><img border="0" src="/i/3025.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole46" title="OpenSea NFT i/3026.png"><img border="0" src="/i/3026.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole47" title="OpenSea NFT i/3027.png"><img border="0" src="/i/3027.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole48" title="OpenSea NFT i/3028.png"><img border="0" src="/i/3028.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole49" title="OpenSea NFT i/3029.png"><img border="0" src="/i/3029.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole50" title="OpenSea NFT i/3030.png"><img border="0" src="/i/3030.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/southpole51" title="Copyright&#169; ONG KIAN CHAI 2023, All rights reserved. (This unit belong to OpenSea NFT i/3031.png)"><img border="0" src="/i/copyright.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/southpole52" title="OpenSea NFT i/3032.png"><img border="0" src="/i/3032.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole53" title="OpenSea NFT i/3033.png"><img border="0" src="/i/3033.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole54" title="OpenSea NFT i/3034.png"><img border="0" src="/i/3034.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole55" title="OpenSea NFT i/3035.png"><img border="0" src="/i/3035.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole56" title="OpenSea NFT i/3036.png"><img border="0" src="/i/3036.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole57" title="OpenSea NFT i/3037.png"><img border="0" src="/i/3037.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole58" title="OpenSea NFT i/3038.png"><img border="0" src="/i/3038.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole59" title="OpenSea NFT i/3039.png"><img border="0" src="/i/3039.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole60" title="OpenSea NFT i/3120.png"><img border="0" src="/i/3120.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/southpole61" title="OpenSea NFT i/3121.png"><img border="0" src="/i/3121.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole62" title="OpenSea NFT i/3122.png"><img border="0" src="/i/3122.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole63" title="OpenSea NFT i/3123.png"><img border="0" src="/i/3123.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole64" title="OpenSea NFT i/3124.png"><img border="0" src="/i/3124.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole65" title="OpenSea NFT i/3125.png"><img border="0" src="/i/3125.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole66" title="OpenSea NFT i/3126.png"><img border="0" src="/i/3126.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole67" title="OpenSea NFT i/3127.png"><img border="0" src="/i/3127.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole68" title="OpenSea NFT i/3128.png"><img border="0" src="/i/3128.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole69" title="OpenSea NFT i/3129.png"><img border="0" src="/i/3129.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole70" title="OpenSea NFT i/3130.png"><img border="0" src="/i/3130.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/southpole71" title="OpenSea NFT i/3131.png"><img border="0" src="/i/3131.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole72" title="OpenSea NFT i/3132.png"><img border="0" src="/i/3132.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole73" title="OpenSea NFT i/3133.png"><img border="0" src="/i/3133.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole74" title="OpenSea NFT i/3134.png"><img border="0" src="/i/3134.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole75" title="OpenSea NFT i/3135.png"><img border="0" src="/i/3135.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole76" title="OpenSea NFT i/3136.png"><img border="0" src="/i/3136.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole77" title="OpenSea NFT i/3137.png"><img border="0" src="/i/3137.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole78" title="OpenSea NFT i/3138.png"><img border="0" src="/i/3138.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole79" title="OpenSea NFT i/3139.png"><img border="0" src="/i/3139.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole80" title="OpenSea NFT i/3220.png"><img border="0" src="/i/3220.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/southpole81" title="OpenSea NFT i/3221.png"><img border="0" src="/i/3221.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole82" title="OpenSea NFT i/3222.png"><img border="0" src="/i/3222.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole83" title="OpenSea NFT i/3223.png"><img border="0" src="/i/3223.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole84" title="OpenSea NFT i/3224.png"><img border="0" src="/i/3224.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole85" title="OpenSea NFT i/3225.png"><img border="0" src="/i/3225.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole86" title="OpenSea NFT i/3226.png"><img border="0" src="/i/3226.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole87" title="OpenSea NFT i/3227.png"><img border="0" src="/i/3227.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole88" title="OpenSea NFT i/3228.png"><img border="0" src="/i/3228.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole89" title="OpenSea NFT i/3229.png"><img border="0" src="/i/3229.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole90" title="OpenSea NFT i/3230.png"><img border="0" src="/i/3230.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  --><a href="/southpole91" title="OpenSea NFT i/3231.png"><img border="0" src="/i/3231.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole92" title="OpenSea NFT i/3232.png"><img border="0" src="/i/3232.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole93" title="OpenSea NFT i/3233.png"><img border="0" src="/i/3233.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole94" title="OpenSea NFT i/3234.png"><img border="0" src="/i/3234.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole95" title="OpenSea NFT i/3235.png"><img border="0" src="/i/3235.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole96" title="OpenSea NFT i/3236.png"><img border="0" src="/i/3236.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole97" title="OpenSea NFT i/3237.png"><img border="0" src="/i/3237.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole98" title="OpenSea NFT i/3238.png"><img border="0" src="/i/3238.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  --><a href="/southpole99" title="OpenSea NFT i/3239.png"><img border="0" src="/i/3239.png" width="1%" height="2%"></a><!--
  
  4 --></p><!--
  --></body>
  </html>
  <html lang="en">
  <head>
  <title><< B b >></title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #f1f1f1;
   padding: 20px;
  }
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #2471A3;
  }
  
  .side a:hover {
   text-decoration: underline;
   color: none;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: white;
   padding: 20px;
  }
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #2471A3;
  }
  
  .main a:hover {
   text-decoration: underline;
   color: none;
  }
  
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 20px;
   text-align: center;
   background: #ddd;
  }
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #2471A3;
  }
  
  .footer a:hover {
   text-decoration: underline;
   color: none;
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/a"><< </a>
   B b
   <a href="/i/c"> >></a>
   </h1> 
  <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"> /i </a>
   <a href="/artists">/artists </a>
   <a href="#main-page" class="right"> #main-page </a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
   <iframe width="100%" height="450" frameborder="0" src="/oi1400" border="0"></iframe>
   <font size="1">iframe height 450px for QNS <a href="/oi1400">/oi1400</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it, 
  buy the <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104026264725356545">
  NFT i/1400.png</a>.<br><br></font>
  
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p> 
    <a href="/b.htm">/b.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=772431">
    DEX</a><br><br>
    <a href="/binance">/binance</a> QNS put up for sale at QNS
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=723766"> DEX</a><br><br>
    <a href="/bark">/bark</a> a ad-QNS available at QNS DEX<br><br>
    <a href="/blokchain">/blokchain</a> Side column contect for 
    <a href="/freecity/blokchain1.htm">blokchain ebook</a>, intergrated to the ebook using HTML tag <i>iframe</i>.<br><br>
    <a href="/bsms">/bsms</a> A SMS communication method using Ardor blockchain.<br>
    Try it with these Ardor accounts :<br> 
    <font size="2">ARDOR-NZKH-MZRE-2CTT-98NPZ</font><br>
    password is 0<br><br>
  
    <font size="2">ARDOR-X5JH-TJKJ-DVGC-5T2V8</font><br>
    password is 1<br><br>
    <a href="/bunnny">/bunnny</a> a web3page by a smart girl.<br><br>
    <a href="/bitcoinwhitepaper">/bitcoinwhitepaper</a> Bitcoin Whitepaper<br><br>
    <a href="/baadbe">/baadbe</a> baadbe a pink color<br><br> 
    </p>
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
    <a href="/index/blog.html?blogname=bunnny"> bunnny</a> A smart girl Qblog<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=binance"> binance</a> binance Qblog(empty)<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=beyondbitcoin"> beyondbitcoin</a> An abandon Qblog.<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=bsms"> bsms</a> still empty Qblog<br><br>
     <a href="/index/blog.html?blogname=berniesanders"> berniesanders</a> Bernie Sanders` supporter Qblog<br><br>
  
    </p>
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  
   </div>
   <div class="main">
  <img border="0" src="/i/1708.png" width="18"><a name="main-page"><font color="#198964"> #Main Page </font></a><br>
   <h4>Page of B b</h4>
   <p>
   <a href="/i/biz">/i/biz</a> biz @ i, a business directory at <a href="/i"><b><u>/i</u></b></a> the QNS.<br><br>
   <a href="https://bitcoin.org">bitcoin.org</a> Bitcoin Official website<br><br>
   <a href="https://beam.mw/">beam.mw</a> Beam is the top Mimblewimble L1 privacy blockchain<br><br>
   <a href="https://binance.com">binance.com</a> Binance Crypto Exchange<br><br>
   <a href="https://baadbe.com">baadbe.com</a> Baadbe Family Tokens service<br><br>
   <a href="https://bitcointalk.org/index.php?topic=1358722.3540">bitcointalk.org</a> Bitcoin Forum since Satoshi era<br><br>
   <a href="https://www.bestdenki.com.sg">bestdenki.com.sg</a> A popular electronic products retail stores in Singapore.<br><br>
   <a href="https://best-bargain-computers.com">best-bargain-computers.com</a> A computer hardware shop at Sim Lim Square, Singapore.<br><br>
   <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vbvyNnw8Qjg">Bohemian Rhapsody - Queen</a> <br><br>
   
   </p>
  
  <iframe width="100%" height="400" frameborder="0" src="/oi1407" border="0"></iframe>
  <font size="2">iframe height 400px for QNS <a href="/oi1407">/oi1407</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it,
  buy the NFT <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104075742748606465">
  OpenSea : Qora-i/1407.png</a>.<br><br></font>
    
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
  <iframe width="100%" height="550" frameborder="0" src="/footer" name="foot" border="0"></iframe>
   </div>
  
  </body>
  </html>
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdjKJi077/SRp//TAxgwMAAAEEIBOAniSXhAAAAAElFTkSuQmCC
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdj/F+v/p8BCBgZFr0AMhgYADggBTDtwERcAAAAAElFTkSuQmCC
  <html lang="en">
  <head>
  <title>c @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/b"><< </a>
   C c
   <a href="/i/d"> >></a>
   </h1> 
  <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"><b> /i </b></a>
   <a href="/artists">/artists [PNGs as puzzle]</a>
   <a href="/]" class="right"><b> /] </b></a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
  <a href="#main-page"><img border="0" src="/i/1708.png" width="18"> Goto #Main Page </a> =><br><br>
   <iframe width="100%" height="500" frameborder="0" src="/oi1300" border="0"></iframe>
  <font size="1">iframe height 500px for QNS <a href="/oi1300">/oi1300</a>,
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it, 
  buy the <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104027364236984321">
  NFT i/1300.png</a>.<br><br></font> 
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p> 
    <a href="/c.htm">/c.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=772431">DEX</a><br><br>
    <a href="/ceqa">/ceqa</a> Corporate Enterprise Qora Alliance<br><br> 
    <a href="/cheetah">/cheetah</a> Cheetahverse<br><br>
    <a href="/chai">/chai</a> chai bookmark 區塊鏈書籤<br><br>
    <a href="/claytan">/claytan</a> Claytan, Ayer Hitam Johor.<br><br>
    <a href="/covid">/covid</a> A NFT sample, <a href="/index/blockexplorer.html?block=729150">DEX</a><br><br>
    <a href="/cisko">/cisko</a><br><br>
  
    </p>
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
    <a href="/index/blog.html?blogname=cheetah"> cheetah</a> A smart boy Qblog<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=cina"> Cina</a> Cina Qblog(empty)<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=cisko"> Cisko</a> Cisko abandon Qblog.<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=comments"> comments</a> Qblog for comments<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=crowetic"> crowetic</a> crowetic Qblog<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=cyborg"> cyborg</a> A very old Qblog<br><br>
  
    </p>
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  
   </div>
   <div class="main">
  <img border="0" src="/i/1708.png" width="18"><a name="main-page"><font color="#198964"> #Main Page </font></a><br>
   <h4>Page of C c</h4>
   <p>
   <a href="https://coinbase.com">coinbase.com</a> Coinbase Crypto Exchange<br><br>
   <a href="https://crypto.com">crypto.com</a> A crypto exchange base in Singapore<br><br>
   <a href="https://www.coingecko.com">coingecko.com</a> Crypto market analysis<br><br>
   <a href="https://coinmarketcap.com">coinmarketcap.com</a> CMC, crypto market news<br><br>
   <a href="https://www.capitaland.com">capitaland.com</a> Capitaland<br><br>
   <a href="https://www.carousell.sg/u/aitway.com/">carousell.sg/u/aitway.com</a> Carousell Singapore<br><br>
   China. 2022&#24180;&#35264;&#23519;&#35352;&#37636;&#65306;&#24190;&#21313;&#24180;&#20358;&#20381;&#33290;&#26159;&#19968;&#20491;&#20013;&#20849;&#19968;&#40680;&#29544;&#22823;&#30340;&#22283;&#24230;&#65292;&#38936;&#34966;&#39640;&#24230;&#38598;&#27402;&#30340;&#39636;&#21046;&#65292;&#32178;&#32097;&#23529;&#26597;&#38750;&#24120;&#38626;&#35676;&#30340;&#22320;&#26041;&#65292;&#20154;&#27665;&#32147;&#24120;&#33258;&#22066;&#26159;&#38893;&#33756;&#20219;&#20154;&#25910;&#21106;&#27794;&#20160;&#40636;&#33258;&#30001;&#30340;&#31038;&#26371;&#12290;
   <br><br> 
  
   </p>
  <iframe width="100%" height="450" frameborder="0" src="/oi1707" border="0"></iframe>
   <font size="2">iframe height 450px for QNS <a href="/oi1707">/oi1707</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy the NFT <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104077941771862017">
  OpenSea : Qora-i/1707.png</a>.<br><br></font>
  
    
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
  <iframe width="100%" height="300" frameborder="0" src="/footer" name="foot" border="0"></iframe>
   </div>
  
  </body>
  </html>
  data:image/png;base64, iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAlwSFlzAAAOxAAADsQBlSsOGwAAABdJREFUGFdjfv9kw38OXvUGJgYwYGAAAD5sBEQOB0HAAAAAAElFTkSuQmCC
  <html lang="en">
  <head>
  <title>d @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/c"><< </a>
   D d
   <a href="/i/e"> >></a>
   </h1> 
  <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"><b> /i </b></a>
   <a href="/artists">/artists [PNGs as puzzle]</a>
   <a href="/]" class="right"><b> /] </b></a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
  <a href="#main-page"><img border="0" src="/i/1708.png" width="18"> Goto #Main Page </a> =><br><br>
   <iframe width="100%" height="250" frameborder="0" src="/oi400" border="0"></iframe>
   <font size="1">iframe height 250px for QNS <a href="/oi400">/oi400</a>,
   an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it, 
  buy the <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104046055934656513">
  NFT i/400.png</a>.<br><br></font> 
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p> 
    <a href="/d.htm">/d.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=772431">DEX</a><br><br>
    <a href="/defi">/DeFi</a> Qora DeFi<br><br> 
    <a href="/drizzt">/drizzt</a> Qora logo<br><br>
    <a href="/derp">/derp</a> A testing page<br><br>
    <a href="/dsms">/dsms</a> <br>
    Try it with these Ardor accounts :<br>
     <font size="2">ARDOR-NZKH-MZRE-2CTT-98NPZ</font><br>
     password is 0<br><br>
  
     <font size="2">ARDOR-X5JH-TJKJ-DVGC-5T2V8</font><br>
     password is 1<br><br>
  
    <a href="/dweb">/dweb</a> Old AITWAY Decentralized webpage<br><br>
  
    </p>
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
    <a href="/index/blog.html?blogname=defi"> defi</a> An empty Qblog<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=demo_name"> demo_name</a> demo_name<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=domains"> domains</a> Empty Qblog.<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=donaldjtrump"> donaldjtrump</a> This is not Donald Trump<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=drizzt"> drizzt</a> drizzt Qblog<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=dsms"> dsms</a> Empty Qblog<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=dweb"> dweb</a> dweb Qblog (AItway testing)<br><br>
  
  
    </p>
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  
   </div>
   <div class="main">
  <img border="0" src="/i/1708.png" width="18"><a name="main-page"><font color="#198964"> #Main Page </font></a><br>
   <h4>Page of D d</h4>
   <p>
   Decentralized<br>
   Democracy<br><br>
   <a href="https://dogecoin.com">dogecoin.com</a> Dogecoin website<br><br>
   <br><br> 
   </p>
   <iframe width="100%" height="500" frameborder="0" src="/oi1900" border="0"></iframe>
   <font size="2">iframe height 500px for QNS <a href="/oi1900">/oi1900</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it,
  buy the NFT <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104030662771867649">
  OpenSea : Qora-i/1900.png</a>.<br><br></font> 
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
   <p>
   <font size="6">
   <a href="/i/cn">&#20013;</a>
   <a href="/i/a">A</a>
   <a href="/i/b">B</a>
   <a href="/i/c">C</a>
    &nbsp;D&nbsp;
   <a href="/i/e">E</a>
   <a href="/i/f">F</a>
   <a href="/i/g">G</a>
   <a href="/i/h">H</a>
   <a href="/i/i">I</a>
   <a href="/i/j">J</a>
   <a href="/i/k">K</a>
   <a href="/i/l">L</a>
   <a href="/i/m">M</a>
   <a href="/i/n">N</a>
   <a href="/i/o">O</a>
   <a href="/i/p">P</a>
   <a href="/i/q">Q</a>
   <a href="/i/r">R</a>
   <a href="/i/s">S</a>
   <a href="/i/t">T</a>
   <a href="/i/u">U</a>
   <a href="/i/v">V</a>
   <a href="/i/w">W</a>
   <a href="/i/x">X</a>
   <a href="/i/y">Y</a>
   <a href="/i/z">Z</a>
   <a href="/i/1">1</a>
   <a href="/i/2">2</a>
   <a href="/i/3">3</a>
   <a href="/i/4">4</a>
   <a href="/i/5">5</a>
   <a href="/i/6">6</a>
   <a href="/i/7">7</a>
   <a href="/i/8">8</a>
   <a href="/i/9">9</a>
   <a href="/i/0">0</a>
  &nbsp;&nbsp;
   <a href="/index/showpost.html?msg=4z64ShrryU9m97cXzayE5uZxhqFP1hqTCnrbGAv8MCuSpCuACaQX6iTLcZ89eVZ7Ezi2qLqKZF9ueVWxN2kTXb2N">@</a>
  &nbsp; <a href="/twindao">&#174;</a>
   </p> 
  
   </div>
  
  </body>
  </html>
  <html lang="en">
  <head>
  <title>e @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/d"><< </a>
   E e
   <a href="/i/f"> >></a>
   </h1> 
  <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it, 
  buy <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/matic/0x2953399124f0cbb46d2cbacd8a89cf0599974963/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104071344702095361"> 
  OpenSea NFT : Qora-i/0.png</a>.</font>
  </div>
  
  <div class="navbar">
   <a href="/i"><b> /i </b></a>
   <a href="/artists">/artists [PNGs as puzzle]</a>
   <a href="/]" class="right"><b> /] </b></a>
  </div>
  
  <div class="row">
   <div class="side">
  <iframe width="100%" height="250" frameborder="0" src="/oi1200" border="0"></iframe>
  <font size="1">iframe height 250px for QNS <a href="/oi1200">/oi1200</a>,
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad, to edit it,
  buy the <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104028463748612097">
  NFT i/1200.png</a>.<br><br></font>
   <h4>Qora Web3page</h4>
    <p> 
    <a href="/e.htm">/e.htm</a> QNS for sale at 
    <a href="/index/blockexplorer.html?block=772431">DEX</a><br><br>
    <a href="/electroyas">/electroyas</a> Outdated market info page<br><br> 
    <a href="/evacseen">/evacseen</a> e-VACseen&#153; A nice logo<br><br>
  
    </p>
   
    <h4>Qora Blog(Qblog)</h4>
    <p> 
    <a href="/index/blog.html?blogname=electroyas"> electroyas</a> An empty Qblog<br><br>
    <a href="/index/blog.html?blogname=evacseen"> evacseen</a> An empty Qblog<br><br>
  
    </p>
    <p>
     <img border="0" src="/okchai/I%20Rock"><br>
     Iconic rock at Changi Beach, Singapore.<br>
     <i>This JPG file was saved into blockchain since Nov 12, 2017.</i>
     <br>
     <a target="_tab" href="/index/blockexplorer.html?block=409288">The block data for the JPG</a><br>
     <br>The Power of Qora
    </p>
  
   </div>
   <div class="main">
   <h4>Page of E e</h4>
   <p>
   <a href="https://ethereum.org">ethereum.org</a> Ethereum Foundation<br><br> 
   <a href="https://ebay.com">ebay.com</a> ebay<br><br>
  
   </p>
  
   <iframe width="100%" height="230" frameborder="0" src="/oi900" border="0"></iframe>
   <font size="2">iframe height 230px for QNS <a href="/oi900">/oi900</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenSea</a> ad , to edit it,
  buy the NFT <a target="_tab" href="https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c248420045cb7b5e/796638993731848468553700001337130722622321311759604289543104031762283495425">
  OpenSea : Qora-i/900.png</a>.<br><br></font>
  
   </div>
  </div>
  
  <div class="footer">
   <p>
   <font size="6">
   <a href="/i/cn">&#20013;</a>
   <a href="/i/a">A</a>
   <a href="/i/b">B</a>
   <a href="/i/c">C</a>
   <a href="/i/d">D</a>
    &nbsp;E&nbsp;
   <a href="/i/f">F</a>
   <a href="/i/g">G</a>
   <a href="/i/h">H</a>
   <a href="/i/i">I</a>
   <a href="/i/j">J</a>
   <a href="/i/k">K</a>
   <a href="/i/l">L</a>
   <a href="/i/m">M</a>
   <a href="/i/n">N</a>
   <a href="/i/o">O</a>
   <a href="/i/p">P</a>
   <a href="/i/q">Q</a>
   <a href="/i/r">R</a>
   <a href="/i/s">S</a>
   <a href="/i/t">T</a>
   <a href="/i/u">U</a>
   <a href="/i/v">V</a>
   <a href="/i/w">W</a>
   <a href="/i/x">X</a>
   <a href="/i/y">Y</a>
   <a href="/i/z">Z</a>
   <a href="/i/1">1</a>
   <a href="/i/2">2</a>
   <a href="/i/3">3</a>
   <a href="/i/4">4</a>
   <a href="/i/5">5</a>
   <a href="/i/6">6</a>
   <a href="/i/7">7</a>
   <a href="/i/8">8</a>
   <a href="/i/9">9</a>
   <a href="/i/0">0</a>
  &nbsp;&nbsp;
   <a href="/index/showpost.html?msg=4z64ShrryU9m97cXzayE5uZxhqFP1hqTCnrbGAv8MCuSpCuACaQX6iTLcZ89eVZ7Ezi2qLqKZF9ueVWxN2kTXb2N">@</a>
  &nbsp; <a href="/twindao">&#174;</a>
   </p> 
  
   </div>
  
  </body>
  </html>
  <html lang="en">
  <head>
  <title>f @ i</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <style>
  * {
   box-sizing: border-box;
  }
  
  /* Style the body */
  body {
   font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
   margin: 0;
  }
  
  /* Header/logo Title */
  .header {
   padding: 5px;
   text-align: center;
   background: #198946;
   color: #254117;
  }
  
  /* Increase the font size of the heading */
  .header h1 {
   font-size: 40px;
  }
  
  .header a {
   text-decoration: none;
   color: #C3FDB8;
  }
  
  .header a:hover {
   color: #F0FFF0;
  }
  
  
  /* Sticky navbar - toggles between relative and fixed, depending on the scroll position. */
  .navbar {
   overflow: hidden;
   background-color: #254117;
   position: sticky;
   position: -webkit-sticky;
   top: 0;
  }
  
  /* Style the navigation bar links */
  .navbar a {
   float: left;
   display: block;
   color: #C3FDB8;
   text-align: center;
   padding: 14px 20px;
   text-decoration: none;
  }
  
  
  /* Right-aligned link */
  .navbar a.right {
   float: right;
  }
  
  /* Change color on hover */
  .navbar a:hover {
   background-color: #C3FDB8;
   color: #254117;
  }
  
  /* Active/current link */
  .navbar a.active {
   background-color: #8FBC8F;
   color: white;
  }
  
  /* Column container */
  .row { 
   display: -ms-flexbox; /* IE10 */
   display: flex;
   -ms-flex-wrap: wrap; /* IE10 */
   flex-wrap: wrap;
  }
  
  /* Create two unequal columns that sits next to each other */
  /* Sidebar/left column */
  .side {
   -ms-flex: 30%; /* IE10 */
   flex: 30%;
   background-color: #DBF9DB;
   padding: 10px;
  }
  
  .side a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .side a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Main column */
  .main {  
   -ms-flex: 70%; /* IE10 */
   flex: 70%;
   background-color: #F0FFF0;
   padding: 10px;
  }
  
  .main a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .main a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  /* Footer */
  .footer {
   padding: 10px;
   text-align: center;
   background: #C3FDB8;
  }
  
  .footer a {
   text-decoration: none;
   color: #6AA121;
  }
  
  .footer a:hover {
   color: #254117;
  }
  
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 700px wide, make the two columns stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 700px) {
   .row {  
    flex-direction: column;
   }
  }
  
  /* Responsive layout - when the screen is less than 400px wide, make the navigation links stack on top of each other instead of next to each other */
  @media screen and (max-width: 400px) {
   .navbar a {
    float: none;
    width: 100%;
   }
  }
  </style>
  </head>
  <body>
  
  <div class="header">
   <h1>
   <a href="/i/e"><< </a>
   F f
   <a href="/i/g"> >></a>
   </h1> 
  <iframe width="100%" height="45" frameborder="0" src="/oi0" border="0"></iframe>
  <font size="2" color="yellow">iframe height 45px for QNS <a href="/oi0">/oi0</a>, 
  an <a href="/opensea">/OpenS